Warsztaty z procedury ,,Niebieskiej Karty” dla pedagogów jednej ze zgorzeleckich szkół

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu na co dzień koordynująca procedurę „Niebieskiej Karty” wraz z Oficerem Prasowym spotkały się z gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu.

You are currently viewing Warsztaty z procedury ,,Niebieskiej Karty” dla pedagogów jednej ze zgorzeleckich szkół

Głównym celem wizyty było przekazanie wiedzy na temat przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka oraz omówienie procedury „Niebieskiej Karty”. Procedura ta, to istotne narzędzie stosowane w ramach walki z przemocą domową, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy.

 

 

Podczas spotkania policjantki omówiły istotne zmiany jakie zaszły w związku z nowelizacją w 2023 roku Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazując między innymi na podmioty uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”, sposób wypełnienia formularza, jak wygląda opracowanie indywidualnego planu pomocy i kiedy procedurę można zakończyć.

kom. Agnieszka Goguł
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu

Loading

Reklama
Reklama