SULIKÓW – Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Radzimowie

Wokół terenu boiska sportowego w Radzimowie trwa inwestycja związana z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie ciągu komunikacyjnego – chodnika z kostki betonowej oraz utwardzeniem terenu trybun sportowych.

You are currently viewing SULIKÓW – Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Radzimowie

Wokół terenu boiska sportowego w Radzimowie trwa inwestycja związana z zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie ciągu komunikacyjnego – chodnika z kostki betonowej oraz utwardzeniem terenu trybun sportowych.

 

 

Realizacja zadania odbywa się dzięki pozyskanym przez Klub Sportowy „Cosmos” Radzimów środkom finansowym w kwocie 90 tys. i wsparciu merytorycznemu Gminy Sulików przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie.

„Klub uzyskał nasze wsparcie na etapie pozyskania środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jak i dopełnienia formalności związanych z finansowaniem inwestycji. Zgodnie z zasadami programu Klub musiał refinansować część wydatków, dlatego też Gmina Sulików udzieliła dla stowarzyszenia chwilowego wsparcia-pożyczki w kwocie ponad 57 tys. zł, która po rozliczeniu inwestycji zostanie zwrócona”-wyjaśnił Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików.

Źródło: Urząd Gminy Sulików

Loading

Reklama
Reklama