SULIKÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE BUDOWY WODOCIĄGU W STARYM ZAWIDOWIE I WIELICHOWIE‼️

Duże zainteresowanie i wysoka frekwencja ze strony mieszkańców Starego Zawidowa i Wielichowa towarzyszyły spotkaniu informacyjnemu dot. budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy do nieruchomości, jakie odbyło się w dn. 25 maja br. na terenie remizy OSP Stary Zawidów.

You are currently viewing SULIKÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE BUDOWY WODOCIĄGU W STARYM ZAWIDOWIE I WIELICHOWIE‼️

W spotkaniu uczestniczył m.in. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, Przewodniczący Rady Gminy Sulików Bogusław Swiątek, radny Jerzy Marek Nowicki, przedstawiciele MSWK „SUPLAZ” w Sulikowie oraz sołtys sołectwa Stary Zawidów Mariusz Michalski.

Wójt wraz z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju Mariuszem Robaszewskim omówił szczegóły dot. budowy przyłączy do posesji oraz postępy przy budowie samej sieci. Inwestycja przebiega zgodnie z planem, uzgodnieniami i pozwoleniami.

 

 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. z Nowogrodźca. Prace na bieżąco są nadzorowane przez Inspektora Nadzoru – Tomasza Daniłowa i Kierownika Budowy Agnieszkę Pietrzak.

Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Świątek, zwrócił uwagę na wymierną korzyść dla mieszkańców Miedzianej przy realizacji inwestycji. Dodał, że w ostatnim czasie wymienione zostały wszystkie urządzenia przepompowni zlokalizowanej
w Miedzianej, co bezpośrednio wpłynie także na jakość wody i zapewnienie ciągłości jej dostaw.

W trakcie spotkania Mieszkańcy wyrazili zadowolenie z jakości prac Wykonawcy i przekazali wstępne sugestie dot. wykonania przyłączy wodociągowych na terenie ich posesji.

Kierownik budowy poinformowała, że w najbliższym czasie na bieżąco będzie się kontaktować z właścicielami nieruchomości w celu ustalenia szczegółów w tym zakresie. Dodatkowo wszelkie wnioski na bieżąco można przekazywać także do Sołtysa sołectwa Stary Zawidów Pana Mariusza Michalskiego.

Dziękujemy Mieszkańcom sołectwa za udział w spotkaniu i konstruktywną dyskusję.

Źródło: Urząd Gminy Sulików

Loading

Reklama
Reklama