SULIKÓW – Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Sulików informuje, że ogłosił nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2024.

You are currently viewing SULIKÓW – Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wnioski zostaną uwzględnione wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez tut. Urząd o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Programu usuwania azbestu dla Gminy Sulików w 2024 roku” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dofinansowanie nie będzie obejmowało przedsięwzięć związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, jak i również wykonania dokumentacji technicznej.

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków do Urzędu Gminy Sulików, w terminie do dnia 31.01.2024 r. i o zapoznanie się z Regulaminem dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Sulików (wnioski, regulamin dostępne w pok. 109 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sulików lub pod adresem sulikow.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików (pokój 109), lub pod numerem telefonu: 75 77 87 288 wew. 4, osoba do kontaktu – Katarzyna Kasza – inspektor ds. gospodarki odpadami.

Źródło: Urząd Gminy Sulików

Loading

Reklama
Reklama