Środki z PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych nadal do wzięcia

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje, że dysponuje nadal środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie ok. 223 000,00 zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w 2023 roku.

You are currently viewing Środki z PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych nadal do wzięcia

Środki mogą zostać przeznaczone na:

  • dofinansowanie dla Pracodawców zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne – refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • finansowanie kosztów szkoleń dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  • organizację staży dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,
  • dofinansowanie do 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.

 

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie od 4 września do 18 września 2023 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu ul. Pułaskiego 14 lub za pośrednictwem  Internetu poprzez System Obsługi Wsparcia  finansowanego ze środków PFRON (SOW).

Szczegółowe informacje i ewentualną pomoc przy wypełnianiu formularza wniosku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (pok. 114, 117 lub 110) lub pod numerem telefonu 75 77 70 534, 75 77 70 530, 75 77 70 536 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Formularze wniosków wraz z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej urzędu.

Źródło: PUP w Zgorzelcu

Loading

Reklama
Reklama