Sprzedaż końcowa węgla

Gmina Miejska Zgorzelec informuje, że od 16 maja ruszy sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminy, sprowadzonego w ramach preferencyjnej ceny zakupu. Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych. Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

You are currently viewing Sprzedaż końcowa węgla

Zmiany w ustawie zakładają:

  • Wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla; mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
  • Brak limitu ilościowego; zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
  • Węgiel dla mieszkańców innych gmin; zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

 

 

O ilości pozostałego do sprzedaży węgla poinformujemy Państwa do 16 maja br.

Po oszacowaniu ilości niesprzedanego węgla, na stronach BIP zostanie ogłoszona końcowa sprzedaż tego paliwa.

Nowy nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpocznie się 16 maja 2023 roku i zakończy nie później niż 30 czerwca 2023 roku. Można je składać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP ( umzgorzelec) lub w formie papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta urzędu. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

źródło: WZK UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama