Ruszył nabór wniosków w programie Dolnośląskie Małe Granty

Ruszył nabór wniosków w XI edycji programu Dolnośląskie Małe Granty! To kolejna szansa dla inicjatyw społecznych na skorzystanie z dotacji.

You are currently viewing Ruszył nabór wniosków w programie Dolnośląskie Małe Granty

Działasz w grupie nieformalnej? Masz pomysł? Chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Chcesz zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Twoja grupa ma szansę na dotację do 5 000,00 zł!

Nabór wniosków rusza 27 marca 2024 i potrwa do 11 kwietnia 2024. Wnioski należy składać za pomocą generatora na stronie: MAŁE GRANTY

Projekty można realizować w okresie od 15 maja do 15 września 2024 r.

Grant w wysokości do 5 000 zł na działania grup nieformalnych z Dolnego Śląska!

 

 

Kto może starać się o dotację?
Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat. Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

Ile wynosi dotacja?
Minimalna kwota grantu wynosi 1 000,00 zł, natomiast maksymalna nie może przekraczać: 5 000,00 zł.

Gdzie mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław

Czas realizacji projektów?
Projekty można realizować w okresie od 15.05.2024 r. do 15.09.2024 r

Jak się zgłosić?
a. zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie: www.malegranty.pl
b. wypełnij i złóż wniosek na stronie www.generator.malegranty.pl

Na pytania dotyczące planowanych działań odpowiada zespół DMG.
Na stronie www.malegranty.pl w zakładce KONTAKT znajdują się numery telefonów i adresy mailowe koordynatorki oraz opiekunek ds. merytorycznych.

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • inne

Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl

Źródło: małegranty.pl

Loading

Reklama
Reklama