Rozmowy z młodzieżą o cyberprzemocy

Zgorzeleckie policjantki spotkały się z uczniami z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, gdzie rozmawiały na temat cyberprzemocy.

You are currently viewing Rozmowy z młodzieżą o cyberprzemocy

To coraz powszechniejsze zjawisko, które niesie za sobą wiele zagrożeń. Policjantki wskazały jakie działania w Internecie mogą zostać uznane za cyberprzemoc i jakie grożą za nie konsekwencje. Pamiętajmy, że cyberprzemoc może spotkać każdego z nas, nie bądźmy obojętni na takie działania i podejmuj odpowiednie kroki.

Cyberprzemoc to zjawisko coraz powszechniejsze i niosące wiele zagrożeń z nim związanych. Dlatego zgorzeleccy policjanci podejmują szereg działań mających na celu uświadamianie dzieciom i młodzieży jakie zachowania w Internecie mogą zostać uznane za cyberprzemocy, jakie konsekwencje prawne niesie za sobą ten rodzaj przemocy i jak się przed nią bronić.

 

 

Tym razem policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu spotkały się z uczniami z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. Podczas pogadanki przypomniano młodym ludziom czym jest cyberprzemoc, jakie grożą konsekwencje między innymi za prześladowanie, zastraszanie, nękanie i co robić, gdy spotka ich taka sytuacja.

W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele i nie widać jej gołym okiem. Osoby, które doświadczyły cyberprzemocy czują się zranione i bardzo przeżywają to, co je spotkało. Mogą pojawiać się u nich nieprzyjemne myśli i uczucia, takie jak bezradnośćwstydupokorzeniestrach, a czasem również złość.

Osoba, której przytrafiła się taka sytuacja często ma wrażenie, że wszyscy widzieli lub mogą zobaczyć te nieprzyjemne materiały. Obawia się, że jej znajomi odwrócą się od niej i nie będzie mogła liczyć na ich wsparcie. To powoduje, że czuje się bardzo samotna w tym, co ją spotkało.

Pamiętajmy, że cyberprzemoc może spotkać każdego z nas, dlatego nie bądźmy obojętni na takie działania, podejmuj odpowiednie kroki.
1. Zwróć uwagę osobie, która dopuszcza się cyberprzemocy. Mów otwarcie, kiedy czujesz, że twoje granice zostały przekroczone.
2. Poinformuj rodziców o swoich wątpliwościach i zaistniałych sytuacjach.
3. Zgłoś takie zachowanie do specjalistów (takich jak pedagog, psycholog szkolny) lub wychowawców i nauczycieli.
4. Jeśli zostało popełnione przestępstwo, zgłoś je na policję.
5. W razie pytań możesz skorzystać z Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 lub 800 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 800 119 119 – Telefon i Chat Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

kom. Agnieszka Goguł
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu

Loading

Reklama
Reklama