Profilaktyka zdrowotna seniorów

Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Rejonowy w Zgorzelcu zorganizował w dniu 11 maja 2023r. w Miejskim Klubie Seniora w Zgorzelcu prelekcję prozdrowotną dla seniorów.

You are currently viewing Profilaktyka zdrowotna seniorów

Było to pierwsze z dwóch spotkań o zdrowiu, zaplanowanych na ten rok w ramach projektu „Promocja zdrowia i niesienie pomocy osobom starszym, chorym i inwalidom”, który związek zgłosił do ogłoszonego przez urząd miasta „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i idei wolontariatu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki, edukacyjnej opieki wychowawczej, aktywizacji i edukacji seniorów w 2023r.”

W trakcie pierwszej części spotkania członkowie Związku oraz członkowie Klubu Seniora wzięli udział w rozmowie z lekarzem internistą. Zaproszona Kinga Danowska – Idziok przygotowała dla zebranych prelekcję podpartą prezentacją, która odebrana została z wielkim zaciekawieniem. Wśród zagadnień, na blisko dwugodzinnym spotkaniu poruszone zostały, m.in.: tematy suplementacji i diety wieku starczego, najczęstsze choroby dotykające osoby starsze czy schemat postępowania w przypadku ukąszenia przez kleszcze. Rozmowa z lekarzem rozwiała wątpliwości na temat tego, jak prawidłowo usuwać kleszcze i zminimalizować ryzyko powikłań, by czuć się bezpiecznie w nadchodzącym sezonie letnim. Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem wysłuchali wskazówek dotyczących profilaktyki zdrowia oraz chętnie zadawali pytania.

Druga część to prelekcja poprowadzona przez firmę AUDIKA, dotycząca profilaktyki zdrowia słuchu, połączona z badaniem dla osób chętnych. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że pogorszone funkcjonowanie seniorów w codziennym życiu może mieć związek właśnie z ubytkiem słuchu. Niekiedy okazuje się, że nie jest ono spowodowane czynnikami zdrowotnymi, a jedynie zblokowaniem przewodów słuchowych. Dzięki przybliżeniu tematu i badaniu seniorzy poznali rozwiązania, za pomocą których będą mogli poprawić jakość swojego życia.

Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów O/Rejonowy w Zgorzelcu dziękuje instytucjom i osobom wspierającym oraz przygotowuje kolejne przedsięwzięcie.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Miasta Zgorzelec (Gmina Miejska Zgorzelec)

Źródło: UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama