Proces rejestracji firmy w Polsce – krok po kroku

Prowadzenie własnego biznesu daje większą swobodę i niezależność. W takim modelu przedsiębiorca sam decyduje, co chce osiągnąć, w jakim tempie i w jaki sposób.

You are currently viewing Proces rejestracji firmy w Polsce – krok po kroku
Wiele komplikacji, które często wynikają z niezrozumiałych procedur, wciąż przeraża najbardziej początkujące osoby, które myślą o założeniu własnej firmy. Poniżej znajdują się szczegółowe wytyczne, które należy wykonać aby zarejestrować przedsiębiorstwo.

Czy rejestracja firmy jest obowiązkowa?

Pomysł jest podstawą wszystkich firm, a jego pojawienie się w głowie jest kluczowym momentem. Jeśli przedsiębiorca ma już jasne wyobrażenie o tym, co chce robić na rynku, kolejnym etapem jest odpowiednia rejestracja swojej działalności. Ale czy wszystkie rodzaje firm zawsze kwalifikują się do rejestracji?W większości przypadków do prowadzenia działalności wymagana jest rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeśli jednak zakłada się, że dochód z działalności ma być niewielki, nie ma potrzeby rejestrowania się jako przedsiębiorca. Taka nierejestrowana działalność może być prowadzona, jeżeli:

 • Zarabia się nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu.
 • Jest się osobą fizyczną.
 • Działalność nie jest wykonywana w ramach spółki cywilnej.
 • Działalność nie jest działalność regulowaną, która wymaga licencji lub koncesji.
 • W ciągu ostatnich 60. miesięcy nie prowadziło się działalności gospodarczej.

Jednocześnie nie ma obowiązku rejestrowania prowadzonej przez rolników działalności agroturystycznej, produkcji wina przez rolnika czy prowadzenia działalności handlu detalicznego wykonywanej przez rolnika.

W pierwszej kolejności, należy pomyśleć o księgowości

Przystępując do rejestracji firmy, warto od samego początku przemyśleć sposób prowadzenia księgowości. Współczesny rynek oferuje dużo opcji, które umożliwiają współpracę z biurami rachunkowymi, które udzielają wsparcia w tym zakresie. Rozsądnie korzystając z usług tego typu profesjonalnych fachowców, przedsiębiorcy są odciążeni z ich usług przy wypełnianiu i składaniu wniosków czy załatwianiu spraw w urzędzie skarbowym.

Istnieje wiele opcji rozliczeń. Decydując się na wsparcie biura rachunkowego, przedsiębiorcy otrzymują kompleksową obsługę księgową z dostępem do osobistej księgowej, która uwalnia ich od wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Jednocześnie programy do fakturowania umożliwiają automatyczne wystawianie wszelkiego rodzaju faktur w połączeniu z integracją z platformami e-commerce.

Szukasz biura rachunkowego? Sprawdź: https://www.ifirma.pl/biuro-rachunkowe-online

Księgowość internetowa staje się coraz bardziej popularna. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą zaoszczędzić czas i zyskać mobilność w zakresie księgowości. Jednak wszyscy przedsiębiorcy powinni pamiętać, że mogą też prowadzić księgowość samemu.

Wniosek CEIDG-1 – rejestracja firmy

Złożenie wniosku CEIDG-1 spowoduje zarejestrowanie się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej oraz uzyskanie informacji o prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorca jest wpisany do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Po wypełnieniu wniosku zostanie również nadany numer NIP, który zostanie wysłany na adres e-mail podany we wniosku.

Dzięki CEIDG-1 każdy ma dostęp do kontrolowanej przez osoby fizyczne bazy danych zawierającej informacje o firmach zarejestrowanych w Polsce. Dzięki CEIDG ma się również swobodny dostęp do informacji dostarczanych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Za pośrednictwem CEIDG-1 przedsiębiorcy mogą zgłaszać również zmiany danych firmy oraz decyzje o zawieszeniu, wznowieniu lub likwidacji prowadzonej działalności.

Sam wniosek CEIDG-1 można złożyć w następujący sposób:

 • Rejestracja się w CEIDG, wypełnienie i wydruk wniosku online i złożenie go w Urzędzie Miasta.
 • Pomijając logowanie się.
 • Wypełnienie wniosku online, wydrukowanie go i złożenie w Urzędzie Miasta.
 • Pobranie formularza wniosku i złożenie go do Urzędu Miasta, gdzie zostanie on przekształcony w elektroniczny wniosek.

Serwis CEIDG umożliwia elektroniczne wypełnienie i podpisanie wniosków bez wychodzenia z domu lub podpisanie zaufanym profilem ePUAP. Najprostszym rozwiązaniem jest wypełnienie interaktywnego wniosku przez internet. Warto pamiętać, że wniosek można złożyć w dowolnym mieście lub gminie. Zniesiony został obowiązek stawienia się w określonym miejscu zamieszkania.

Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, ma obowiązek zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT za pomocą aplikacji VAT-R. Ważne jest, aby zrobić to przed momentem uzyskania przez niego pierwszego dochodu. Przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W jaki sposób można złożyć taki wniosek?

Formularz VAT-R można wypełnić online na naszej stronie internetowej. Wydrukuj go i złóż bezpośrednio w lokalnym urzędzie skarbowym. Zgłoszenia można przesyłać pocztą. Można również złożyć płatny podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany ePUAP, aby złożyć wniosek online. Ta opcja jest dostępna, jeśli wraz z wnioskiem CEIDG został złożony formularz VAT-R i posiada się numer NIP wymagany do wypełnienia formularza.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność na rzecz innych podatników VAT lub generuje wysokie obroty, powinien od początku być zarejestrowany jako podatnik czynny. Podobno sytuacja dotyczy osób zajmujących się importem towarów.

Numer NIP i numer REGON

Numer REGON jest nadawany przez Główny Urząd Statystyczny i przesłany na podany we wniosku adres e-mail w ciągu 7 dni roboczych od momentu zarejestrowania wniosku CEIDG-1. Numer NIP jest nadawany przez urząd skarbowy i zostanie przesłany na podany we wniosku adres e-mail w ciągu jednego dnia roboczego od momentu zarejestrowania wniosku CEIDG-1.

Rejestracja firmy, a ZUS

Przedsiębiorca prowadzący działalność na własny rachunek występuje w ZUS zarówno jako płatnik składek na rzecz ubezpieczonego, jak i osoba ubezpieczona. Rejestracja jako płatnik jest zawsze obowiązkowa w  ZUS i odbywa się na podstawie informacji podanych po złożeniu wniosku CEIDG-1 przy rejestracji spółki. Przedsiębiorcy mogą być jednak zobowiązani do zarejestrowania się w ZUS jako osoba ubezpieczona.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca powinien złożyć następujące zawiadomienia:

 1. Obowiązkowo jako płatnik składek.
 2. Opcjonalnie jako osoba ubezpieczona.

W tym drugim przypadku dokumenty, które należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, to deklaracja ZUS ZUA o przystąpieniu do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklaracja ZUS ZZA o przystąpieniu tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku niezłożenia takiego formularza w CEIDG-1, przedsiębiorca ma obowiązek samodzielnego zgłoszenia się do ZUS w ciągu 7 dni. Wnioski można składać również drogą elektroniczną.

W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej założyciele muszą udać się do ZUS-u w celu wybrania odpowiedniej darowizny. W zależności od źródła utrzymania możesz wybrać pomiędzy ubezpieczeniem zdrowotnym (formularz ZZA), a ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym (formularz ZUA).Jeżeli deklarowana działalność jest jedynym źródłem utrzymania, należy wypełnić formularz ZUS ZUA. Na przykład, posiadając umowę o pracę na pełen etat i nie chcąc dobrowolnie kwalifikować się do składek ZUS, należy wypełnić formularz ZUS ZZA.

Jednocześnie, jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy lub nie prowadził działalności gospodarczej przez ostatnie pięć lat i nie był wspólnikiem spółki, przysługuje mu zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Świadczenia na rozpoczęcie działalności przyznawane są na pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od okoliczności, można być zobowiązanym do zapisania się do składek priorytetowych, pełnych i składek chorobowych po zakończeniu początkowego okresu ulgowego.

Założenie firmowego konta bankowego

Posiadając własne konto bankowe, można rejestrować wszystkie swoje transakcje finansowe. Przedsiębiorca jest zatem zobowiązany do przeprowadzenia wobec niego rozliczenia podatkowego i celnego. Ponieważ przy otwieraniu rachunku bankowego wymagany jest wpis w CEIDG. Zatem należy najpierw otworzyć działalność gospodarczą, a następnie otworzyć rachunek firmowy.

Aby otworzyć konto, wypełnia się wniosek w wybranym przez siebie banku. Domyślnie dostarcza podstawowe informacje do formularza, takie jak: nazwa firmy, adres i numery NIP oraz REGON. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku posiadania rachunków bankowych. Pamiętać jednak należy, że transakcje powyżej 15 000 PLN muszą być dokonywane na rachunek bankowy z białej listy, na której wymienione są tylko konta firmowe.

O otwarciu rachunku bankowego należy powiadomić urząd skarbowy na formularzu CEIDG. Od 1 stycznia 2020 r. zobowiązania podatkowe w zakresie podatku VAT, PIT i CIT należy wpłacać na swój osobisty mikrorachunek podatkowy. Można go założyć na rządowej stronie podatki.gov.pl lub poprosić o to w urzędzie skarbowym.

Co jeszcze warto wiedzieć podczas rejestracji firmy?

Od samego początku należy dokładnie rozważyć, czy w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej nie są wymagane żadne koncesje, zezwolenia ani licencje. Powinno się je zdobyć przed rozpoczęciem działalności. Koncesje powinny być co do zasady kierowane do ministra właściwego ze względu na określony przedmiot działalności. Wydawane są one w formie decyzji administracyjnej, a jego wydanie poprzedzone jest postępowaniem administracyjnym. Do tego kilka podmiotów, jak np. fryzjerzy, salony kosmetyczne, warsztaty samochodowe, firmy cateringowe i wulkanizatorzy są objęci obowiązkiem posiadania kas fiskalnych. Osoby takie powinny korzystać z kasy od pierwszej transakcji.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w założeniu i rejestracji własnej firmy? Skorzystaj z usług Ifirma SA: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy

Loading

Reklama
Reklama