Pracowity weekend Straży Granicznej w Zgorzelcu

Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu zatrzymali 10 cudzoziemców, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Razem z nimi zatrzymano Uzbeka i Ukraińca, którzy pomagali w popełnieniu przestępstwa.

You are currently viewing Pracowity weekend Straży Granicznej w Zgorzelcu

W ostatni weekend (6-7 maja) funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu prowadzili kontrole drogowe mające na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Na jednej z ulic Zgorzelca, prowadzącej do granicy z Niemcami funkcjonariusze zatrzymali dwa samochody osobowe na czeskich i polskich tablicach rejestracyjnych, którymi kierowali 30-letni Uzbek oraz 24-letni Ukrainiec. Jak się okazało, udzielali oni pomocy w popełnieniu przestępstwa polegającego na niezgodnym z prawem przekroczeniu granicy państwowej przez grupy nielegalnych migrantów. Uzbek przewoził 3 osobową grupę obywateli Turcji, natomiast Ukrainiec zmieścił w samochodzie 6 Syryjczyków oraz obywatela Iraku.

W toku prowadzonych czynności ustalono, że obywatele Turcji wbrew przepisom przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski. Kontrola legalności pobytu wykazała, że nie posiadali oni przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Z oświadczeń cudzoziemców wynikało, że wykorzystując tzw. szlak bałkański, przez Serbię dotarli na Węgry, skąd kierowca zamierzał zabrać ich do Niemiec. Cudzoziemców zatrzymano za przekroczenie granicy ze Słowacji do Polski bez wymaganych dokumentów. Wydano decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Obywatele Turcji otrzymali zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz państw strefy Schengen na okres 1 roku.

 

 

Z kolei grupę 6 obywateli Syrii oraz Irakijczyka zgorzeleccy funkcjonariusze zatrzymali za usiłowanie przekroczenia polsko-niemieckiej granicy państwowej. Z oświadczeń cudzoziemców wynikało, że przewożący ich Ukrainiec miał podjechać bezpośrednio pod granicę z Niemcami i wskazać im dogodne miejsce do nielegalnego przekroczenia linii granicy. Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania ich do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, Syryjczycy zostali zobowiązani do zgłaszania się do siedziby Placówki SG w Zgorzelcu w ustalonych terminach. W przypadku Obywatela Iraku w chwili obecnej trwają dalsze czynności z udziałem tłumacza.

Natomiast kierowcy pojazdów 30-letni Uzbek oraz 24-letni Ukrainiec zostali zatrzymani za udzielenie pomocy grupom migrantów w przekroczeniu wbrew przepisom granicy państwowej. Zarówno Uzbek, jak i Ukrainiec przyznali się do zarzucanego im czynu i skorzystali z prawa do dobrowolnego poddania się karze w postaci 8 miesięcy pozbawienia wolności z jednoczesnym warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 2 lata.

Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Loading

Reklama
Reklama