Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje

PUP Zgorzelec – BON NA ZASIEDLENIE

You are currently viewing Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku do 30 życia w postaci bonu na zasiedlenie. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie od 10 lutego 2023 r. 

Wnioski są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu  przy ul. Pułaskiego 14. Wnioski  rozpatrywane będą w kolejności wpływu  do Powiatowego Urzędu Pracy  w Zgorzelcu. W sytuacji wyczerpania środków przeznaczonych na w/w cele opublikowany zostanie stosowny komunikat.

Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz spełnienie kryteriów ustawowych nie będzie równoznaczne z przyjęciem wniosku do realizacji (w związku z nieobligatoryjnym charakterem wsparcia nie ma zastosowania procedura odwoławcza od odmowy przyznania wsparcia).

Ogólne zasady udzielania w/w wsparcia oraz aktualny formularz wniosku wraz z kompletem załączników dostępny jest na stronie: zgorzelec.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat bonu można uzyskać u doradcy klienta oraz w pokoju nr 116 (telefon  75 77 70 537) w godzinach od 8.00 do 14.00. oraz na stronie internetowej Urzędu.

Źródło: PUP Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama