Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

You are currently viewing Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne. Zainteresowane osoby zapraszamy do składania przedmiotowych wniosków w terminie od 18 września do 29 września 2023r.

Przedmiotowe wsparcie finansowane będzie w ramach środków:

  • Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie zgorzeleckim”,
  • Funduszu Pracy przyznanych dla powiatu zgorzeleckiego na podstawie algorytmu.

 

 

O szkolenie indywidualne mogą ubiegać się osoby, które uzasadnią potrzebę nabycia bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w przypadku :

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie.

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób bezrobotnych, które uzasadniając celowość udziału w szkoleniu wykażą szansę na podjęcie zatrudnienia (wskazane jest dołączenie do wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne deklaracji przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej) lub zadeklarują otwarcie działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia w terminie do 2 miesięcy po ukończeniu szkolenia.

Złożone w ww. terminie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi w 2023r. zasadami dostępnymi  w siedzibie Urzędu oraz pod adresem http://zgorzelec.praca.gov.pl.

Termin rozpatrzenia wniosków nie przekroczy 30 dni.

Wnioski wypełnione czytelnie oraz kompletnie należy składać osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 (pok. 210) bądź za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Druki wyżej wymienionych wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu u doradców klienta oraz na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu (pokój nr  210) oraz pod numerem telefonu 75 777 05 50.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu

Loading

Reklama
Reklama