Poczta Polska S.A. zaprasza do współpracy

Poczta Polska S.A jako jedna z największych firm w Polsce, z wieloletnią tradycją, ponawia swoją ofertę współpracy w ramach prowadzenia Agencji Pocztowej. Zaproszenie to jest skierowane do przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Zgorzelec.

You are currently viewing Poczta Polska S.A. zaprasza do współpracy

Agencje Pocztowe to placówki pocztowe oparte na współpracy z podmiotami gospodarczymi na podstawie umowy agencyjnej.

W Agencji Pocztowej można min.:

  • nadać przesyłki listowe oraz paczki,
  • odebrać awizowane przesyłki,
  • dokonać wpłat na rachunki bankowe,
  • zakupić znaczki pocztowe, koperty.

Oferujemy korzystne warunki współpracy w ramach podpisanej umowy.

 

 

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie załączonej informacji do wiadomości mieszkańców Państwa gminy, poprzez jej umieszczenia na Państwa tablicy ogłoszeń, portalu informacyjnym, mediach społecznościowych. Proszę również o jej przekazanie do sołectw na terenie Państwa gminy celem  umieszczenia przedmiotowej informacji na tablicach ogłoszeń.

Wierzę, że podjęcie współpracy przez podmioty gospodarcze z Pocztą Polską S.A. przyniesie dla Państwa również realne korzyści zarówno materialne, jak i społeczne min. poprzez wzrost dochodów z tytułu podatków oraz możliwość korzystania z usług pocztowych przez mieszkańców gminy, jak najbliżej miejsca zamieszkania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie współpracy na prowadzenie Agencji Pocztowej zapraszam do kontaktu z przedstawicielem Regionu Sieci we Wrocławiu Panią Renatą Siek tel. 71 34 71776 lub 502018286, ewentualnie drogą mailową renata.siek@poczta-polska.pl.

Źródło: gmina.zgorzelec.pl

Loading

Reklama
Reklama