PGE GiEK motywuje i nagradza zdolnych uczniów

Kilkudziesięciu tegorocznych stypendystów klas patronackich PGE, które funkcjonują w szkołach branżowych i technicznych w powiatach bełchatowskim i zgorzeleckim, otrzymało od Jacka Kaczorowskiego, Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna gratulacje za dobre wyniki w nauce.

You are currently viewing PGE GiEK motywuje i nagradza zdolnych uczniów

PGE GiEK od kliku lat aktywnie wspiera uczniów szkół zawodowych, oferując im pomoc w edukacji oraz zdobyciu praktycznego doświadczenia zawodowego. Program klas patronackich PGE ma na celu nie tylko podniesienie jakości kształcenia  zawodowego, ale również zwiększenie atrakcyjności tego typu edukacji wśród młodzieży. Spółka angażuje się w organizację zajęć praktycznych, wizyt zawodoznawczych oraz warsztatów, które pozwalają uczniom zdobywać cenne umiejętności i wiedzę z zakresu przyszłego zawodu.

Co roku Spółka PGE GiEK nagradza najlepszych uczniów stypendiami, które są wyrazem uznania dla ich osiągnięć oraz motywacją do dalszej nauki i rozwoju. Dzięki tym stypendiom uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji oraz kontynuowania edukacji na wyższym poziomie.

Pomagamy młodzieży rozwijać skrzydła i stwarzamy im warunki do wyboru przyszłych zawodów. Nasza spółka tworzy i wspiera programy, które motywują młodzież do efektywnej nauki, a także są szansą na rozwój osobisty. Wierzymy, że inwestowanie w edukację zawodową przynosi korzyści nie tylko uczniom, ale także całej społeczności lokalnej i branży, w której funkcjonujemy – mówi Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK.

 

Listy gratulacyjne odebrali na zakończenie roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

Otrzymało je 73 uczniów, którzy spełnili wszystkie kryteria regulaminu stypendialnego, przygotowanego przez spółkę PGE GiEK i zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wyróżnieni uczniowie musieli między innymi uzyskać średnią ocen co najmniej 4,5 z przedmiotów kształcenia zawodowego, pozytywny wynik egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy, bardzo dobrą ocenę z zachowania i co najmniej bardzo dobrą ocenę z praktyki zawodowej.

Program klas patronackich to nie jedyne działanie, które PGE GiEK podejmuje na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu związanej z edukacją. Spółka  współpracuje z 18 uczelniami wyższymi. Naukowo-techniczna współpraca pozwala na realizację ważnych dla firmy projektów naukowych, wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów natury teoretycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni.

Ponadto, w wyniku współpracy PGE, PGE GiEK i Województwa Łódzkiego od września 2021 r. w sąsiedztwie Elektrowni Bełchatów funkcjonuje Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK). Jest ono miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej, przebranżowienia pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz mieszkańców regionu łódzkiego zainteresowanych zmianą profilu zawodowego lub zdobyciem nowych kwalifikacji, m.in. w obszarach energetyki odnawialnej, czy gospodarki o obiegu zamkniętym.

Program Klasy Patronackie PGE realizowany jest od kilku lat na terenie powiatów bełchatowskiego i zgorzeleckiego. Uczniowie kształcą się w placówkach m.in.
w zawodach: technik elektryk, mechanik, energetyk, automatyk i mechatronik.
W ramach współpracy, uczniowie szkół branżowych i technicznych biorą udział w wizytach zawodoznawczych w kopalniach i elektrowniach Turów oraz Bełchatów. Oddziały organizują także zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. PGE GiEK funduje stypendia naukowe wyróżniającym się uczniom.

Departament Komunikacji i Współpracy z Mediami PGE GiEK.

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama