Najnowsze statystyki GUS

Bezrobocie w Polsce na koniec lipca wyniosło 5 proc. — wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Spowolnienie w gospodarce omija rynek pracy, który ciągle wygląda bardzo dobrze, ale potencjał do bicia kolejnych rekordów się wyczerpuje.

You are currently viewing Najnowsze statystyki GUS

Polski rynek pracy od początku wojny w Ukrainie dobrze sobie radzi. Stopa bezrobocia jest w trendzie spadkowym po wzroście w związku z pandemią. W ostatnim czasie pojawiło się sporo negatywnych sygnałów z gospodarki, ale na brak pracy nie możemy narzekać.

Sezonowo na przełomie 2022/2023 r. nastąpił cykliczny wzrost bezrobocia, ale przyrost liczby osób bez pracy był niewielki. Z kolei od początku roku nie odnotowaliśmy wzrostu stopy bezrobocia. Nie zmienił tego czwartkowy odczyt GUS, który wskazał na utrzymanie wskaźnika w lipcu na poziomie 5 proc.

Jednocześnie wydaje się, że potencjał do dalszego spadku bezrobocia się wyczerpuje. Zmiany procentowego wskaźnika z miesiąca na miesiąc są niewielkie. W porównaniu z lipcem 2022 r. różnica to zaledwie 0,2 pkt proc. Wtedy bezrobocie było na poziomie 5,2 proc.

Najnowsze dane GUS nie zaskakują. Trzy tygodnie temu wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazywały na 5-proc. bezrobocie.

Już wtedy minister rodziny Marlena Maląg podkreśliła, że „od dłuższego czasu notujemy rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce”. — Jeżeli porównamy poziom bezrobocia w końcu lipca do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 137,5 tys. osób, a stopa bezrobocia rejestrowanego o 0,5 pkt proc. — wskazała szefowa MRiPS.

Bezrobocie w Polsce. Ile osób nie ma pracy?

Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było 782,4 tys. bezrobotnych. W porównaniu z czerwcem ubyło 1,1 tys. osób, a względem analogicznego okresu poprzedniego roku z rejestrów zniknęło 27,8 tys. bezrobotnych.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 2,9 proc. w wielkopolskim do 8,4 proc. w podkarpackim.

| GUS

W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia obniżyła się w czterech województwach (warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim – po 0,1 pkt proc.). Wzrosła w województwie małopolskim (również o 0,1 pkt proc.).

W skali roku w większości województw natężenie bezrobocia zmniejszyło się (w największym stopniu w lubelskim – o 0,5 pkt proc. oraz w podkarpackim – o 0,4 pkt proc.). Niewielki wzrost stopy bezrobocia notowano natomiast w województwach: opolskim i warmińsko–mazurskim (po 0,2 pkt proc.) oraz wielkopolskim (o 0,1 pkt proc.).

Bezrobocie w Polsce. Kto nie ma pracy?

Wśród bezrobotnych kobiety stanowiły 53,8 proc., tj. o 1,4 pkt proc. mniej niż przed rokiem. Nadal większość bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku (84,8 proc.), a znaczna część nie posiadała kwalifikacji zawodowych (32,1 proc.).

Wśród mniej licznych kategorii, w skali roku wzrósł odsetek osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (z 4 do 4,3 proc.) oraz bezrobotnych absolwentów (z 1,7 do 1,9 proc.), mniejszy niż przed rokiem był natomiast odsetek bezrobotnych dotychczas niepracujących (12,5 proc. wobec 13,2 proc.).

Spośród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy najwięcej było osób długotrwale bezrobotnych, które stanowiły 49,3 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Znaczną (choć nieco mniejszą niż rok wcześniej) grupę bezrobotnych stanowiły osoby powyżej 50. roku życia (26,6 proc.). Więcej wśród bezrobotnych było osób do 30. roku życia (23,5 proc.).

Zmniejszył się udział bezrobotnych ogółem osób posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia (do 16,9 proc.), a nieco zwiększył – osób niepełnosprawnych (do 7,6 proc.).

Źródło: businessinsider.com.pl

Loading

Reklama
Reklama