„Laptop dla Ucznia” w Zgorzelcu

Odbierz laptop dla swojego dziecka! W zgorzeleckich publicznych szkołach podstawowych ruszył proces wydawania laptopów dla uczniów klas IV.

You are currently viewing „Laptop dla Ucznia” w Zgorzelcu

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych.

 

 

Jak otrzymać laptop?

W zgorzeleckich publicznych szkołach podstawowych już ruszył proces wydawania laptopów. Aby uczeń otrzymał laptop konieczne jest zawarcie przez rodzica/ opiekuna prawnego umowy przekazania na własność lub umowy użyczenia laptopa (w zależności od wybranej przez rodzica formy), a także podpisanie protokołu odbioru komputera, w szkole podstawowej, do której uczeń uczęszcza. Można to również zrobić drogą elektroniczną poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego  albo podpisu osobistego.

  • W przypadku podpisania umowy przekazania na własność – laptop stanowi własność ucznia, jednak nie można go zbyć (ani w żaden inny sposób przekazywać osobom trzecim, np. w użyczenie, wynajem itp.) przez 5 lat od dnia zawarcia umowy, a także nie należy usuwać oznaczeń dotyczących programu.
  • W przypadku zawarcia umowy użyczenia – laptop pozostaje własnością gminy i po 5 latach należy go zwrócić.

Wszelkie szczegóły dotyczące programu, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wsparcie techniczne dotyczące przekazanych komputerów znajdują się na stronie internetowej dedykowanej programowi: laptopdlaucznia.gov.pl

Źródło: WES I UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama