Kosze lęgowe dla dzikich kaczek na terenie Kopalni Turów

Na terenie Kopalni Brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, zamontowane zostały kosze lęgowe dla dzikich kaczek. To kolejne działanie w kierunku odbudowy ekosystemu na terenie kopalni, gdzie już bytują m.in. bażanty, kuropatwy czy zające.

You are currently viewing Kosze lęgowe dla dzikich kaczek na terenie Kopalni Turów

Kosze zamontowali przedstawiciele Koła Łowieckiego „DIANA” z Bogatyni na zbiornikach wodnych usytuowanych na terenach wyłączonych z eksploatacji kopalni. Jest to kolejne działanie na rzecz lokalnego środowiska. Przypomnijmy,
że na byłym zwałowisku zewnętrznym, KWB Turów posadziła już 22 mln drzew tworząc wielkoobszarowy las świeży wyżynny o ukształtowanej glebie inicjalnej
i bioróżnorodności fauny i flory. Teren ten w całości został przekazany Lasom Państwowym.

To jest doskonałe miejsce na montaż tego typu koszy, z ograniczonym dostępem ludzi z racji terenu zamkniętego, który nie jest już eksploatowany przez kopalnię. Tutaj kaczki w specjalnie do tego przygotowanych wiklinowych koszach, będą miały doskonałe warunki do życia i okresu lęgowego – powiedział Mariusz Frankiewicz, prezes Koła Łowieckiego „Diana”.

Specjalne kosze gniazdowe dla kaczek stanęły na słupach wbitych w dno w kilku zbiornikach na terenie kopalni Turów i w jej pobliżu. Zbiorniki wodne w Kopalni stanowią rolę zarówno retencyjną jak i z biegiem czasu stają się rezerwuarem bytowania różnorodnych gatunków ptactwa wodnego.

Odbudowujemy bioróżnorodność na terenach, które obecnie nam na to pozwalają. Inicjatywa koła łowieckiego spotkała się z naszą pozytywną odpowiedzią, ponieważ jest to kolejny etap do powrotu różnych gatunków zwierząt na ten teren. Cieszymy się, że trwająca eksploatacja złoża idzie w parze z sukcesywnym odnawianiem lokalnego ekosystemu – powiedział Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Montaż koszy lęgowych dla kaczek to kolejne działanie na rzecz odbudowy turoszowskiego środowiska.

Źródło: Departament Komunikacji PGE GiEK.

Loading

Reklama
Reklama