Komu przysługują środki z dodatkowych świadczeń?

Niewiele osób wie, że ZUS wypłaca nie tylko chorobowe, emerytury i renty, ale także dodatki do świadczeń, które wpływają bezpośrednio na sytuacje życiowe polków. Kto może się o nie ubiegać?

You are currently viewing Komu przysługują środki z dodatkowych świadczeń?

Seniorzy z pewnością słyszeli o popularnym dodatku pielęgnacyjnym, kompensacyjnym czy dodatku weterana poszkodowanego. Są jednak pewne świadczenia, które starszym obywatelom mogą zagwarantować przypływ niemałej gotówki.

Ryczał energetyczny – dodatek na prąd

Na stronie ZUS znajdziemy informację dotyczącą ryczałtu energetycznego, czyli dodatkowego świadczenia pieniężnego, które pozwala obniżyć opłaty związane z korzystaniem z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe.

Ryczałt przysługuje:

– kombatantom i innym osobom uprawnionym,

– żołnierzom zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

– wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych

– wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (ZUS-ERK) dostępny jest na stronie internetowej oraz w placówkach ZUS. Można go złożyć w każdym czasie stacjonarnie lub online. Oprócz wniosku o świadczenie emerytalne należy złożyć pozostałe dokumenty, które szczegółowo opisane są na portalu zus.pl

Według danych za dnia 1 marca 2023 roku, świadczenie na rzecz ryczałtu energetycznego wynosiło 255,17 zł. Ta kwota jest jednak ruchoma i co roku aktualizowana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jest ona publikowana do siódmego dnia roboczego lutego każdego roku w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Tajne nauczanie w trakcie okupacji – komu należy się dodatek?

Osoby uprawnione do renty lub emerytury, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie, a także seniorzy, którzy przed 1 września 1939 roku nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej i byłego Wolnego Miasta Gdańsk, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie wypłacane przez ZUS.

W tym roku dodatek za tajne nauczanie wynosi 294,39 zł. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek o jego przyznanie, a także zaświadczenie właściwego kuratorium oświaty. Niezwłocznie po otrzymaniu takiego zaświadczenia należy złożyć wniosek o dodatek za tajne nauczanie. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika w najbliższej jednostce ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu) lub za pośrednictwem placówki pocztowej.

Źródło: msn.com/pl

Loading

Reklama
Reklama