Kolejna edycja programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2024 roku

Powiat Zgorzelecki po raz kolejny podpisał umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu na realizację w podległych szkołach ponadpodstawowych programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.

You are currently viewing Kolejna edycja programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2024 roku

Program skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego
w danej szkole.

Głównym celem programu jest:

 • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci
  i młodzież,
 • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt,
 • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
 • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
 • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
 • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zadania programu

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej.

 

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie 01.02.2024-31.05.2024 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.

W programie udział bierze 7 grup z trzech szkół tj. Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu oraz Zespołu Szkół Zawodowych
w Bogatyni. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 15.120 złotych.

Więcej informacji na temat realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy można znaleźć na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl

Foto: FB Szkolny Klub Sportowy

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Loading

Reklama
Reklama