Jak wykupić receptę, gdy masz zastrzeżony PESEL?

W naszym kraju od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe, w tym banki, przy zawieraniu umowy kredytu lub pożyczki, mają obowiązek weryfikować, czy numer PESEL nie został zastrzeżony. Ma to nas ustrzec przed kradzieżą tożsamości i ryzykiem, że ktoś weźmie kredyt używając naszych danych. Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie blokuje możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.

You are currently viewing Jak wykupić receptę, gdy masz zastrzeżony PESEL?

Jak zastrzec numer PESEL?

Zastrzec PESEL może każda osoba, która ma PESEL i jest pełnoletnia. Aby to zrobić potrzebujemy profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub danych do logowania do bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu się do serwisu mObywatel.gov.pl wybieramy przycisk „Zastrzeż PESEL” – system przenosi nas automatycznie na stronę mObywatel.gov.pl. Numer PESEL można też zastrzec osobiście, udając się do dowolnego urzędu gminy, gdzie po okazaniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, w tym e-dowód, paszport) możemy złożyć odpowiedni wniosek.

Najprościej jest zastrzec PESEL w aplikacji mobilnej mObywatel. Wystarczy się zalogować i kliknąć w przycisk „Zastrzeż PESEL”. Usługa jest realizowana od razu, nie musimy czekać ani nic za to płacić. Jeśli już mamy zastrzeżony PESEL, możemy to odblokować w każdej chwili i w tej samej aplikacji. Będzie to konieczne, gdy staramy się o kredyt lub, dla przykładu, otwieramy rachunek w banku. Cofnąć zastrzeżenie możemy na określony czas (podajemy datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże ponownie twój numer PESEL) lub bezterminowo. Jeśli wybieramy czasowe cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL system automatycznie je przywróci, gdy tylko minie wybrany przez nas termin. Jeśli cofnęliśmy zastrzeżenie numeru PESEL na stałe, to potem musimy jeszcze raz sami powtórzyć procedurę, gdy znów zdecydujemy się na taką procedurę. Po każdym cofnięciu zastrzeżenia numeru PESEL nie możemy korzystać z usługi przez 30 minut.

Do tego w aplikacji mObywatel możemy też zobaczyć, kto sprawdzał nasz PESEL. Możemy też sprawdzić w imieniu własnym, firmy lub instytucji, czy PESEL drugiej osoby jest zastrzeżony czy też nie. Jeśli jest zastrzeżony, nie możemy z taką osobą podpisać umowy notarialnej, wyrobić jej duplikatu karty SIM, ani udzielić pożyczki w imieniu banku czy innej instutucji finansowej. W przypadku, gdy numer PESEL nie jest zastrzeżony, możemy dokończyć transakcję w taką osobą, działając w imieniu własnym lub instytucji.

 

 

 

Jeśli zdecydowaliśmy się iść do urzędu gminy, aby zastrzec numer PESEL, możemy wcześniej przygotować sobie odpowiedni formularz albo wypełnić go dopiero w urzędzie. Wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL (albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL) można pobrać na stronie rządowej pod tym linkiem. Po pobraniu wniosku trzeba go starannie wypełnić i wydrukować. Możemy też poprosić urzędnika, żeby wydrukował nam wypełniony wniosek z systemu. Usługa zastrzeżenia będzie zrealizowana od razu. Urzędnik przyjmie wniosek, wprowadzi go do systemu i wyda potwierdzenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

Jak zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL podopiecznego?

Aby zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL osoby pełnoletniej, którą się opiekujemy lub od której mamy pełnomocnictwo szczególne, musimy to zrobić osobiście w urzędzie gminy. Jeśli działamy jako pełnomocnik, możemy tylko zastrzec numer PESEL osoby, którą reprezentujemy – nie możesz cofnąć zastrzeżenia. Zastrzec może tylko opiekun prawny, kurator, pełnomocnik.

Co trzeba przygotować:

  • wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL;
  • swój dokument tożsamości: dowód osobisty (możemy okazać dowód w aplikacji mObywatel) lub paszport;
  • jeśli jesteśmy opiekunem prawnym lub kuratorem – dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu;
  • jeśli działamy jako pełnomocnik – dokument, który potwierdza, że jesteśmy pełnomocnikiem osoby, która nie może złożyć wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody (pełnomocnictwo szczególne) i uzasadnienie okoliczności, w których składasz wniosek.

Źródło:  Gazeta.pl

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama