Ile zarabia radny?

Oddając głosy podczas wyborów samorządowych, Polki i Polacy raczej nie zastanawiają się, jak prezentują się zarobki w samorządach.

You are currently viewing Ile zarabia radny?

W gminach, w których w wyborach samorządowych Polki i Polacy wskazali przedstawicieli władzy lokalnej, jedną z pierwszych decyzji będzie ustalenie, jak będą kształtować się zarobki w samorządach.

Jak wyjaśnia Portal Samorządowy, wysokość diet radnych uzależniona jest od decyzji ich samych, jednak ustawodawca wprowadził tu ograniczenia, jak np. maksymalna dopuszczalna dieta, a władze uchwałodawcze muszą dokonywać zmian i ustaleń na gruncie lokalnym, mając to na względzie. Należy pamiętać, że radnym nie przysługuje pensja, dieta natomiast wypłacana jest co miesiąc za sprawowanie mandatu samorządowego.

 

 

Zarobki w samorządach w 2024

Obowiązujące obecnie przepisy wskazują, że — jak wyjaśnia Portal Samorządowy — maksymalna wysokość diety równa się 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wspomniana wcześniej kwota bazowa na 2024 r. wynosi 1789,42 zł. W praktyce oznacza to, że radny miesięcznie może otrzymać maksymalnie 4294,61 zł z tytułu pełnionego mandatu. Tyle że jednocześnie górny pułap odnosi się tylko do największych samorządów. Przy ustalaniu zarobków w samorządach wielkie znaczenie ma także liczba mieszkańców danej gminy lub powiatu.

Warto zaznaczyć, że nadzory prawne wojewodów kładą duży nacisk na zróżnicowanie stawek diet w obrębie danej rady, które uwzględniają pełnione w niej funkcje. W rzeczywistości wysokość zarobków w samorządach powinna wyglądać tak, że najwyższą dietę powinien pobierać przewodniczący rady, nieco niższą wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji, a jeszcze niższą szeregowi radni niesprawujący funkcji kierowniczych. Jak wylicza serwis Portal Samorządowy, zróżnicowanie górnych pułapów w gminach jest zależne od liczby mieszkańców i wynosi:

  • dla gminy powyżej 100 tys. mieszkańców — maksymalna dopuszczalna stawka diety w 2024 r. to 4294,61 zł;
  • dla gminy między 15 do 100 tys. mieszkańców — nie może to być więcej niż 75 proc. kwoty 4294,61 zł, czyli w tym roku 3220,96 zł;
  • dla gminy poniżej 15 tys. mieszkańców — nie może to być więcej niż 50 proc. maksymalnej diety, czyli w 2024 r. 2147,31 zł.

W przypadku powiatów również są trzy progi. W powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców maksymalna dopuszczalna prawem dieta wynosi 4294,61 zł, dla powiatów między 60 a 120 tys. mieszkańców jest to kwota do 3650,42 zł (czyli nie więcej niż 85 proc. maksymalnej stawki), natomiast w powiatach do 60 tys. mieszkańców dieta w 2024 r. może wynieść do 3006,23 zł (to nie więcej niż 70 proc. maksymalnej dopuszczonej prawem stawki).

Źródło: businessinsider.com.pl

Loading

Reklama
Reklama