Gminna Ewidencja Zabytków

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, iż rozpoczął prace nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zgorzelec.

You are currently viewing Gminna Ewidencja Zabytków

Aktualizacja obecnie obowiązującej Gminnej Ewidencji Zabytków ma na celu usunięcie nieprawidłowości w dotychczas sporządzonych kartach adresowych obiektów zabytkowych, jak również wyłonienie obiektów już nieistniejących, bądź zmodernizowanych w stopniu powodującym utratę wartości zabytkowych, czy też historycznych. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zgorzelec na lata
2025-2028. Prace nad aktualizacją będą trwały do końca lutego 2025r.

Pracownicy Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu, którym zlecono analizę kart adresowych, posiadają zgodę Wójta Gminy Zgorzelec do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych, zgodnie z zawartą umową na realizację zadania. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i umożliwienie im swobodnego dostępu do nieruchomości w celu wykonania fotografii, niezbędnych do sporządzenia aktualnych kart adresowych obiektów zabytkowych.

 

 

Wójt Gminy prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840). Właścicieli obiektów ujętych w ewidencji zachęcamy do zapoznania się z przepisami ustawy.

Źródło: gmina.zgorzelec.pl

Loading

Reklama
Reklama