Dzień Strażaka 2024

W dniu 5 maja 2024 roku w Zgorzelcu odbyły się uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

You are currently viewing Dzień Strażaka 2024

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się o godz. 12:30 uroczystą Mszą Świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w Kościele św. Bonifacego, Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Maciej Wesołowski. Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów pod batutą kapelmistrza Mariusza Sawickiego, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Reprezentacyjnej KP PSP, Kompani Towarzyszącej OSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca na plac Komendy PSP.

Obchody Dnia Strażaka na zaproszenie bryg. Artura Czułajewskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, druha Waldemara Błauciaka, uświetnili swoją obecnością:

Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Andrzej Fischer, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego, druh Kazimierz Słabicki, Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński, przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, Nadleśniczy Nadleśnictw powiatu zgorzeleckiego, Dyrektorzy i Przedstawiciele instytucji współpracujących ze strażą pożarną, strażacy zawodowi, ochotnicy i emeryci pożarnictwa.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku z-cy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego, st. bryg. Andrzejowi Fischerowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Grzegorza Fleszara – z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi na maszt.

 

 

Uroczystą akademię rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, bryg Artur Czułajewski oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, druh Waldemar Błauciak.

W pierwszej części uroczystości z okazji przypadającego w roku bieżącym jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgorzeleckiego, 25-lecia Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz 25-lecia Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, nadane zostały jubileuszowe odznaczenia:

• Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie nadało „Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” Oddziałowi Powiatowemu Związku OSP RP w Zgorzelcu;
• Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego, nadało „Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” Komendzie Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz Powiatowi Zgorzeleckiemu.
Następnie wręczono odznaczenia i medale, akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP
w Zgorzelcu oraz druhów OSP.

1. Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” odznaczonych zostało trzech funkcjonariuszy KP PSP w Zgorzelcu.
2. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. dolnośląskiego ZŁOTYM medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczonych zostało siedem osób, SREBRNYM medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczone zostały cztery osoby, a BRĄZOWYM medalem – siedem osób.
3. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu KRZYŻEM KORONNYM odznaczono Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu.
4. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu Złotym Medalem „NA STRAŻY” odznaczonych zostało osiem osób, a medalem srebrnym – jedną osobę.
5. Uchwałą Rady Powiatu Zgorzeleckiego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” odznaczonych zostało siedem osób.
6. Rozkazem personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższy stopień służbowy MŁODSZEGO BRYGADIERA jednemu funkcjonariuszowi KP PSP w Zgorzelcu.
7. Rozkazem Personalnym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie służbowe ASPIRANTA dwóm funkcjonariuszom KP PSP w Zgorzelcu.
8. Rozkazem Personalnym Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe STARSZEGO OGNIOMISTRZA trzem funkcjonariuszom KP PSP w Zgorzelcu, OGNIOMISTRZA sześciu funkcjonariuszom KP PSP w Zgorzelcu, STARSZEGO SEKCYJNEGO jednemu funkcjonariuszowi, SEKCYJNEGO dwóm funkcjonariuszom KP PSP w Zgorzelcu.
9. Rozkazem Personalnym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu nadał wyższy stopnień służbowy STARSZEGO STRAŻAKA trzem funkcjonariuszom KP PSP w Zgorzelcu. .
10. Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, bryg. Artura Czułajewskiego, Starosta Zgorzelecki, Pan Artur Bieliński przyznał nagrody uznaniowe szesnastu funkcjonariuszom KP PSP
w Zgorzelcu, za szczególne zaangażowanie i wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych.

Na zakończenie Powiatowych Obchodów „Dnia Strażaka 2024” miała miejsce uroczysta defilada, w której przy akompaniamencie Dętej orkiestry KWB Turów udział wzięła kompania Reprezentacyjna KP PSP w Zgorzelcu, Kompania Towarzysząca OSP oraz wszystkie poczty sztandarowe uczestniczące w uroczystości. Defiladę zamykał przejazd pojazdów pożarniczych jednostek OSP powiatu zgorzeleckiego.
Następnie wszyscy udali się na przygotowany poczęstunek strażacki.

– Tekst, zdjęcia : KP PSP w Zgorzelcu.

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama