Czterech cudzoziemców zatrzymanych w Zgorzelcu

Ostatniej doby (6 lutego) funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu zatrzymali czterech cudzoziemców, z których dwóch przeterminowało swój pobyt w Polsce, jeden naruszył procedurę o udzielenie zgody na pobyt czasowy w naszym kraju, a ostatni okazał się niepożądany w krajach strefy Schengen. Teraz wszyscy muszą wyjechać z naszego kraju.

You are currently viewing Czterech cudzoziemców zatrzymanych w Zgorzelcu

Wczoraj (6 lutego) zgorzeleccy funkcjonariusze SG ze wspólnego polsko-niemieckiego patrolu w rejonie autostrady A-4 wylegitymowali i zatrzymali dwóch obywateli Gruzji, którzy przeterminowali swoje pobyty na terytorium państw Schengen o 400 i 43 dni. Cudzoziemców zobowiązano do opuszczenia naszego kraju w ciągu 30 dni oraz przez najbliższe 6 miesięcy nie będą mogli ponownie wjechać na obszar strefy Schengen.

W tym samym dniu podczas kontroli autokaru relacji Bruksela – Warszawa, funkcjonariusze SG ze Zgorzelca zatrzymali Azera, który będąc w trakcie procedury o udzielenie mu zgody na pobyt czasowy w naszym kraju, nie czekał na rozstrzygnięcie w jego sprawie i wyjechał do Niemiec. Za naruszenie przepisów pobytowych cudzoziemca zatrzymano. Obywatel Azerbejdżanu za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł. Wobec mężczyzny wydano decyzję zobowiązującą go w ciągu najbliższych 30 dni do powrotu. Cudzoziemiec otrzymał także półroczny zakaz wjazdu do państw strefy Schengen.

 

 

Konsekwencje nielegalnego pobytu w Polsce poniósł także zatrzymany przez strażników granicznych w Zgorzelcu wracający z Niemiec obywatel Uzbekistanu. Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski okazał się niepożądany, a jego dane wpisane zostały do Systemu Informacyjnego Schengen w celu odmowy wjazdu do Polski oraz innych krajów Schengen. Cudzoziemiec za nielegalne przekroczenie polsko-niemieckiej granicy został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Decyzją sądu Uzbek na wyjazd z Polski poczeka w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Źródło: nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Loading

Reklama
Reklama