Co z waloryzacją 500 plus ?

Właśnie mija siedem lat od uruchomienia programu Rodzina 500 plus. Minister rodziny i polityki społecznej podała, ile przez ten czas wydano w ramach tej inicjatywy, a także ile dzieci obecnie z niej korzysta. Kiedy w związku z inflacją można spodziewać się waloryzacji? Na to pytanie odpowiedział niedawno wiceminister finansów.

You are currently viewing Co z waloryzacją 500 plus ?

— W ciągu siedmiu lat funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” do rodzin trafiło ponad 223 mld złotych — przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Obecnie z programu korzysta ponad 6,5 mln dzieci, a koszt tego wsparcia w 2023 r. to 40,2 mld zł.

Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 r. Początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule — świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Waloryzacja 500 plus?

W ostatnim czasie pojawiły się opinie, że w związku z inflacją należy wprowadzić waloryzację 500 plus, jednak rząd wielokrotnie dementował doniesienia o zmianach w programie. — W tej chwili nie pracujemy nad tego typu rozwiązaniem. Wprowadziliśmy cały szereg rozwiązań, które wspierają rodziny, uzupełniając także program 500 plus. To w praktyce oznacza, że w 2023 r. środki skierowane do rodzin to blisko 87 mld zł w budżecie państwa — powiedział w ubiegłym tygodniu wiceminister finansów Artur Soboń.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce lub ojcu dziecka, albo osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie. W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji, wówczas każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty świadczenia, czyli 250 zł miesięcznie.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł w postaci dodatku wychowawczego otrzymują także m.in. rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Obecnie korzysta z niego ponad 6,5 mln dzieci, a koszt tego wsparcia w 2023 roku to 40,2 mld zł.

— W latach 2015-2021 ubóstwo skrajne wśród dzieci spadło o 4,2 p. proc. Największy spadek zasięgu ubóstwa skrajnego odnotowano wśród rodzin wielodzietnych – o 6 p. proc. — powiedziała minister Marlena Maląg.

Źródło: businessinsider.com.pl

Loading

Ten post ma jeden komentarz

  1. bieniek psk

    znowu patologiczne rozdawnictwo,kiedy pis zostanie rozliczony?

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama