Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zawiadamia

W dniu 11 stycznia 2023r. przez Radę Miejską w Węglińcu podjęta została uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2023 – 2030.

You are currently viewing Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zawiadamia

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze:
🔹 społecznej
🔹 gospodarczej
🔹 środowiskowej
🔹przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej, oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2023-2030

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty do pobrania znajdziecie w linku:

Źródło: Urząd Gminy i Miasta w Węglińu

Loading

Reklama
Reklama