Na czym polega i jakie są sposoby uzdatniania wody?

Woda służy nam do różnych celów. Jest niezbędna pod względem biologicznym, potrzebna jest w wymiarze społecznym, umożliwia funkcjonowanie przemysłu.

You are currently viewing Na czym polega i jakie są sposoby uzdatniania wody?

Zanim jednak woda zostanie wykorzystana do celów spożywczych czy instytucjonalnych, musi być odpowiednio uzdatniona.

Dlaczego wodę trzeba uzdatniać?

Woda surowa, pobierana ze źródeł naturalnych, nie spełnia wymogów, które stawiane są wodzie przeznaczonej do spożycia lub na cele gospodarcze. Z tego powodu wodę uzdatnia się, czyli dostosowuje jej właściwości tak, aby te wymagania spełniały. Określone są one w przepisach prawa. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa m.in. wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne wody, która może być dopuszczona do celów spożywczych. Szczegółowo opisane są też sposoby ocen przydatności wody czy zakres jej badania. Dzięki temu woda, którą spożywamy, nie będzie nam szkodziła. Przykładowo, gdybyśmy wypili wodę ze studni głębinowej bez uzdatniania, narażeni bylibyśmy na zatrucie bakteriami pochodzącymi z odchodów zwierzęcych — bakterie te przenikają z gruntu do gleby i wód, a nieoczyszczona woda ze studni jest siedliskiem tych bakterii. Uzdatnianie wody dotyczy zresztą nie tylko tej, którą spożywamy. W fabrykach leków wykorzystuje się specjalnej jakości wodę, o parametrach przystosowanych do tego, aby mogła być składnikiem farmaceutyków. Podobnie woda w szpitalach stosowana do iniekcji — absolutnie nie można wykorzystywać do tego celu cieczy odpowiednio nieuzdatnionej. Z kolei w branży przemysłu ciężkiego, zbyt twarda woda może być powodem awarii maszyn, mających kontakt z wodą. Zatkaniem odpływów w instalacjach nawadniająco-rozprowadzających, zwężenie światła dysz w urządzeniach gastronomicznych czy korozja maszyn rolniczych to tylko niektóre możliwe czarne scenariusze braku uzdatniania wody.

Uzdatnianie polega więc na dostosowaniu właściwości wody do danych potrzeb — czy to do spożycia, czy innych celów gospodarczych, tak, aby nie stanowiła zagrożenia lub posiadała specjalne, korzystne parametry.

Metody uzdatniania wody

Metod na uzdatnianie jest bardzo wiele. Zanim zdecyduje się o wyborze jednej lub wielu z nich, należy przeprowadzić badanie wody. Pobranie próbki i sprawdzenie składu wody pozwoli na wybór takich narzędzi uzdatniających, które będą najbardziej w danym przypadku efektywne. Granimex.com.pl jest specjalistyczną firmą, przeprowadzającą takie badania, a jednocześnie potrafiącą zaproponować konkretne rozwiązania.

Najczęściej jednak stosowane metody uzdatniania to:

  • Metody mechaniczne — specjalne filtry w postaci siatek to najprostsza metoda filtracji. Pozwala na pozbycie się zanieczyszczeń mechanicznych jak piasek, muł, kamienie, liście. Nie usuwa jednak związków chemicznych czy bakterii.
  • Wykorzystanie odwróconej osmozy — jest to metoda uzdatniania podobna do działania filtra mechanicznego, jednak może być wykorzystana do usuwania metali ciężkich, np. rtęci, ołowiu, a także azotanów i innych rozpuszczalnych w wodzie soli. Filtry odwróconej osmozy dobrze też radzą sobie z usuwaniem bakterii i wirusów. Do tego typu uzdatniania wykorzystuje się półprzepuszczalne membrany.
  • Dezynfekcja wody — Niszczy wegetatywne formy mikroorganizmów. Usuwa bakterie, wirusy, grzyby. Sposobami dezynfekcji wody może być ozonowanie, chlorowanie, fluorowanie czy wykorzystanie specjalnych lamp UV. Chlorowanie i ozonowanie wody stosuje się powszechnie na basenach miejskich.
  • Odżelazianie lub odmanganianie — wytrącenie i usunięcie z niej występujących w nadmiarze związków żelaza lub manganu. Nadmiar żelaza to ryzyko korozji metalowych elementów instalacji. Żelazo i mangan bardzo często występują w wodach ze studni głębinowych, dlatego obie metody uzdatnianie nierzadko wykorzystuje się łącznie.
  • Aeracja – mechaniczne napowietrzanie za pomocą specjalnych aeratorów. Napowietrzona woda zmniejsza swoje właściwości korozyjne, można też dzięki aeracji usunąć z wody rozpuszczone w niej gazy.

Zastosowanie odpowiedniego narzędzia do uzdatniania wody pozwala wodzie na zyskanie właściwości, które nie zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt. Dzięki uzdatnianiu pozbywamy się z wody bakterii i innych zagrożeń biologicznych. Uzdatniona ciecz stanowi też mniejsze ryzyko awarii maszyn i urządzeń., ze względu na usunięte z niej związki żelaza, manganu czy wapnia.

Loading

Reklama
Reklama