24 – 30 Kwietnia 2023 roku – EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ

W dniach 24-30 kwietnia już po raz kolejny obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień.
Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne państwa.

You are currently viewing 24 – 30 Kwietnia 2023 roku – EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ

Celem akcji jest poszerzenie wiedzy na temat korzyści dla zdrowia wynikających ze szczepień oraz zwiększenie liczby osób zaszczepionych.

Tegoroczna kampania będzie ma na celu poprawę przyjmowania szczepionek w kontekście Europejskiej Agendy Szczepień 2030.

Podczas pandemii w niektórych krajach europejskich spadł wskaźnik zaszczepienia dzieci. Bardzo ważne jest, aby uzupełniać zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień niezrealizowane lub odwlekane w czasie pandemii szczepienia ochronne, aby zapobiec pojawianiu się ognisk niebezpiecznych chorób zakaźnych. Z kolei uchodźcy powinni mieć dostęp do niezbędnych szczepień ochronnych, aby chronić się przed chorobami, które mogą pojawiać się w miejscu ich pobytu.

Działania tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Szczepień dotyczą 3 obszarów:

#KażdaDawkaSzczepionkisięLiczy. Dla Ciebie i Twoich bliskich liczy się każda rekomendowana dawka szczepionki, aby zapewnić ochronę przed chorobą zakaźną.

#RealizacjaKalendarzaSzczepieńoCzasie. Realizacja szczepień zgodnie z Kalendarzem Szczepień, w zalecanym czasie ma na celu ochronę dzieci, wtedy, kiedy jej najbardziej potrzebują. Opóźnianie szczepień oznacza ryzyko wystąpienia choroby.

#RozmowaoSzczepieniach. Rozmowa między pacjentem a pracownikiem ochrony zdrowia buduje zrozumienie i motywację do szczepień zgodnie z zalecanymi schematami. Dzieląc się faktami dotyczącymi szczepień pracownicy ochrony zdrowia podnoszą świadomość pacjentów i ratują życie.

W ramach trwającego Powiatowego Konkursu wiedzy o HIV/AIDS odbył się wykład pt. „Szczepienia Ochronne – Profilaktyka Chorób Zakaźnych”. Wykład przeprowadziła Pani Dorota Szczepańska, kierownik Sekcji Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczną w Zgorzelcu. W sposób zrozumiały dla odbiorców przybliżono zagadnienia dotyczące roli i znaczenia szczepień w ograniczeniu i eradykacji chorób zakaźnych.

Dla uczestników oraz opiekunów Konkursu zorganizowanego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu rozdano ulotki oraz udzielano informacji na temat roli szczepień w naszym życiu.

Andrzej Kellner

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Zgorzelcu

Loading

Reklama
Reklama