Ważna decyzja NSA w sprawie Turowa

Naczelny Sąd Administracyjny uznał bezpieczeństwo energetyczne za wartość konstytucyjną – podkreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski. NSA uchylił orzeczenie WSA o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dla Turowa.

You are currently viewing Ważna decyzja NSA w sprawie Turowa

– NSA w postanowieniu powołał się na artykuł 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, że również bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną, ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa i bezpieczeństwa obywateli. NSA w uzasadnieniu postanowienia wskazał również, że argumentacja PGE została całkowicie pominięta przez Sąd pierwszej instancji – oświadczył Wojciech Dąbrowski.

Następstwa wykonania decyzji

Jak dodał prezes PGE, postanowienie NSA to bardzo dobra wiadomość, przede wszystkim dla Polaków, którzy mają prawo oczekiwać stabilności energetyki i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, opierającego się m.in. na działalności kompleksu energetycznego w Turowie.

– Dla mieszkańców regionu to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki całego regionu – zaznaczył.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie warszawskiego sądu administracyjnego o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej w sprawie Turowa, uwzględniając zażalenia na postanowienia WSA w Warszawie z 31 maja br.

NSA w uzasadnieniu wskazał, że sąd pierwszej instancji, rozpoznając wnioski, powinien brać pod uwagę następstwa wykonania decyzji nie tylko w kontekście sytuacji strony skarżącej, lecz również uwzględniać szeroko rozumiany interes publiczny oraz interes innych stron postępowania.

„W tej sprawie WSA nie dokonał tego rodzaju oceny wniosków skarżących oraz argumentów inwestora i organu” – ocenił NSA.

Gwarancja niepodległości państwa

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną, ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa oraz bezpieczeństwa obywateli, i uznał, że w tej sprawie przebieg procesu inwestycyjnego wykluczał możliwość skutecznego wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co pominął sąd pierwszej instancji.

Sprawa dotyczy decyzji GDOŚ z 30 września 2022 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia”. Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

„Postanowienie nie wstrzymuje pracy”

„W ocenie sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku” – informował na początku czerwca WSA.

Rzeczniczka WSA podawała wówczas też, że wydane przez WSA postanowienie z 31 maja br. nie wstrzymuje pracy kopalni Turów.

Tymczasem w drugiej połowie czerwca WSA informował, że właściwa skarga na decyzję środowiskową – w związku z którą wydano postanowienie o wstrzymaniu wykonania tej decyzji – ma zostać rozpoznana przez ten sąd 31 sierpnia br.

Źródło: PAP

Loading

Reklama
Reklama