1 tys. zł dodatku do pensji dla 190 tys. Polaków

Nawet 190 tys. Polaków może jeszcze w tym roku dostać 1 tys. zł dodatku do pensji. Sejm właśnie przyjął ustawę, która ma umożliwić wypłatę takich bonusów. Będą one przysługiwać m.in. opiekunom żłobkowym, pracownikom socjalnym czy pieczy zastępczej.

You are currently viewing 1 tys. zł dodatku do pensji dla 190 tys. Polaków

Za nowelizacją ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw głosowało 410 posłów, 17 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Ustawa trafiła do Sejmu po tym, jak w połowie marca przyjął ją rząd.

Wcześniej odrzucono poprawki PiS, które miały na celu m.in. doprecyzowanie grupy uprawnionych do dodatku motywacyjnego. Nowelą zajmie się teraz Senat.

Regulacja ma umożliwić wprowadzenie programów, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej i pracowników opieki nad dziećmi do lat 3.

Chodzi konkretnie o osoby pracujące w:

 • jednostkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • centrach usług społecznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach wsparcia, w tym ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • dziennych domach pomocy,
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schroniskach dla osób bezdomnych,
 • schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi czy w klubach samopomocy.

Loading

Reklama
Reklama