Zwolnienie lekarskie od psychologa

Zwolnienie lekarskie dostają osoby, które ze względu na stan swojego zdrowia, nie mogą wykonywać pracy. Czas na zwolnieniu lekarskim przeznaczony jest na powrót do zdrowia. Zwolnienie lekarskie może być wystawione zarówno na „poratowanie” zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Często pojawia się więc pytanie, czy L4 może wystawić psycholog lub psychoterapeuta? Odpowiedź może być zaskoczeniem.

You are currently viewing Zwolnienie lekarskie od psychologa

Czy psycholog lub psychoterapeuta może wystawić L4?

Zwolnienie lekarskie może wystawić lekarz, który ma odpowiednie uprawnienia z ZUS. Psycholog i psychoterapeuta nie są lekarzami, więc nie mają uprawnień do wystawiania zwolnień lekarskich. Te dwa zawody nie są uregulowane prawnie.

Lekarzem nazywamy osobę, która ukończyła sześcioletnie jednolite studia wyższe na kierunku lekarskim. Po ich zakończeniu otrzymuje dyplom lekarski, który jest równorzędny z dyplomem magistra. Następnie, aby móc wykonywać swój zawód, lekarz musi odbyć 13-miesięczny staż, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy.

Posiadający odpowiednie kwalifikacje lekarz udziela świadczeń zdrowotnych – ocenia stan zdrowia, diagnozuje i ordynuje leczenie. Może wystawiać również takie dokumenty jak recepty czy zwolnienia.

Psycholog i psychoterapeuta nie mają prawa do wystawiania zwolnień lekarskich, ponieważ nie są lekarzami. Nie mogą też wystawiać recept. Jeśli twój stan psychiczny jest poważny na tyle, że wymaga zwolnienia lekarskiego, może je wystawić psychiatra. To zwolnienie lekarskie ma takie same skutki jak wystawione przez innego specjalistę i podczas jego trwania nie można wykonywać żadnej pracy zarobkowej.

Kim jest psycholog?

Psycholog to osoba, która ukończyła studia psychologiczne i posiada uprawnienia do prowadzenia praktyki psychologicznej oraz poradni psychologicznej. Z racji tego, że studia psychologiczne nie są studiami na kierunku lekarskim, psycholog nie jest lekarzem.

Podczas wizyty u psychologa może on zasugerować wizytę u psychiatry lub innego specjalisty, ponieważ stan zdrowia pacjenta może wymagać leczenia farmakologicznego lub zwolnienia lekarskiego. Sam jednak nie ma możliwości wystawienia odpowiednich dokumentów.

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która posiada wyższe wykształcenie (np. studia jednolite magisterskie na kierunku psychologii, nauk społecznych lub medycyny) i ukończyła kilkuletnie studia podyplomowe. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych,

Psychoterapeuta nie jest lekarzem. Niektóre osoby po studiach medycznych posiadają specjalizację z psychiatrii, mają też ukończone dodatkowe studia podyplomowe i szkoły terapeutyczne, jednak nadal nazywamy ich psychiatrami.

Psychoterapeuta, tak samo, jak psycholog nie jest lekarzem i nie może wystawić L4 ani recepty. Może pokierować pacjenta do dalszej diagnostyki np. do psychiatry.

Źródło: medonet.pl

Loading

Reklama
Reklama