Zmiany w świadectwie pracy

We wtorek 23 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. Wprowadziło ono nowy, zaktualizowany o trzy pozycje wzór świadectwa pracy.

You are currently viewing Zmiany w świadectwie pracy

Jak podaje portal infor.pl, nowe wzory świadectwa pracy dotyczą liczby dni pracy zdalnej czy zwolnienia od pracy (2 dni/16 godzin) z powodu siły wyższej w sprawach rodzinnych. Dodatkową pozycją jest również urlop opiekuńczy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym wygasł stosunek pracy.

Niewydanie świadectwa to wykroczenie

Jeżeli pracownik nie otrzyma świadectwa pracy od swojego pracodawcy w terminie, może zgłosić ten fakt do sądu pracy. Niewydanie świadectwa jest bowiem wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Jak wynika z cytowanego przez portal infor.pl Kodeksu Pracy, niewydanie świadectwa pracy jest obarczone grzywną. Widełki są spore – dolna granica to tylko 1 tys. zł, lecz maksymalna kwota może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Możliwa skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Oprócz możliwości odwołania się do sądu pracy, który może zobowiązać pracodawcę do wydania świadectwa, pracownik może również skorzystać z jeszcze jednej opcji. Jest nią mianowicie złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy.

Z informacji portalu infor.pl wynika, że w wyniku skargi PIP przeprowadzi kontrolę wobec pracodawcy. Dodatkowo, pracownik ma prawo również ubiegać się o naprawienie szkody z tytułu niewydania świadectwa. Zadośćuczynienie przybiera postać wynagrodzenia za czas bez pracy w wymiarze max. 6 tygodni.

Źródło: msn.com/pl

Loading

Ten post ma jeden komentarz

  1. rekin psk

    a na świadectwie pisze coś jak ktoś ściemnia na l4? czy mozna spokojnie oszukiwać?

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama