ZAWIDÓW – Strategia Rozwoju Gminy. Weź udział w konsultacjach!

Burmistrz Miasta Zawidów ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawidów na lata 2023 – 2030.

You are currently viewing ZAWIDÓW – Strategia Rozwoju Gminy. Weź udział w konsultacjach!

Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się w dniach od 02.04.2024 do 02.05.2024r roku. 

Strategia rozwoju gminy jest zestawieniem celów, potrzeb i sposobów ich osiągania. Jest podręcznikiem dla mieszkańców i inwestorów, ale przede wszystkim pracowników urzędu i radnych. Każdy kto sięgnie po ten dokument wie, do czego dąży Gmina Miejska Zawidów, w którym kierunku idą jej działania i jakie są priorytety jej rozwoju.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miejskiej Zawidów!

Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2023-2030 jest w moim przekonaniu odpowiedzią na zmieniającą nas rzeczywistość i nowe wyzwania. Odpowiada również na pytania, jak wykorzystać naszą przeszłość i naturalne walory gminy. Jest to dokument, z którym się w pełni utożsamiam. Jestem przekonany, że nie zabraknie nam determinacji do jego systematycznego wdrażania, aby po latach z satysfakcją powiedzieć – osiągnęliśmy nasze zamierzenia! – Burmistrz Miasta Robert Łężny

 

 

Projekt strategii oraz formularze uwag i wniosków dostępne są w TYM MIEJSCU oraz w BOK (pok. nr 2) Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Gdzie złożyć wypełniony formularz

  • W BOK (pok. nr 2) Urzędu Miejskiego w Zawidowie
  • Za pomocą poczty elektronicznej: wysyłając zeskanowany dokument formularza na adres: kierownik@zawidow.eu
  • Za pomocą platformy ePUAP: /ku3kc5g20w/skrytka

Termin przeprowadzenia konsultacji ustala się w dniach od 02.04.2024 do 02.05.2024r roku. 

Prosimy o zgłaszanie uwag oraz ewentualnych sugestii. Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana zostanie ostateczna wersja dokumentu Strategii.

Źródło: zawidow.eu

Loading

Reklama
Reklama