WĘGLINIEC – Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Węglińca

W dniu 20 czerwca 2024 roku odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Węglińca, podczas której radni ocenili wykonanie budżetu za rok 2023 oraz podejmowali decyzje dotyczące absolutorium dla Burmistrza.

You are currently viewing WĘGLINIEC – Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej Węglińca

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec – Mariusz Wieczorek – przedstawił i omówił „Raport o stanie Gminy i Miasta Węgliniec za rok 2023”. W raporcie uwzględniono zarówno składowe budżetu gminy i miasta Węgliniec, jak i informacje dotyczące zrealizowanych oraz planowanych inwestycji, wraz z wyszczególnieniem wysokości środków finansowych przeznaczonych na poszczególne cele.

Skarbnik Gminy i Miasta Węgliniec, Pani Jolanta Zawisza, przedstawiła i szczegółowo omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.

Radni podczas głosowania zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2023 rok oraz jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

 

 

Podczas sesji Burmistrz Mariusz Wieczorek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Węglińca szczególnie podziękowali Pani Skarbnik Jolancie Zawisza za jej profesjonalizm i zaangażowanie przy zarządzaniu finansami gminy. Podziękowania Burmistrz skierował również w stronę wszystkich radnych Rady Miejskiej Węglińca, pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz wszystkich podległych jednostek samorządowych, podkreślając, iż rzetelna współpraca to klucz do sukcesu. Poinformował też, że pomimo wielu trudności napotykanych w ciągu roku, prawie wszystkie zaplanowane zamierzenia udało się zrealizować.

Podczas sesji Rady Miejskiej Węglińca omówiono również analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Węgliniec, którą zaprezentowali kolejno Komendant Komisariatu Policji w Pieńsku – st. asp. Krzysztof Turkiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – st. kpt. Grzegorz Fleszar oraz Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej – dh Janusz Droś.

Źródło: Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama