Walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Studniska Dolne

W sobotę 17 lutego 2024 r. w sali szkoleniowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP.

You are currently viewing Walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Studniska Dolne

W zebraniu podsumowującym rok 2023 uczestniczyli członkowie czynni oraz honorowi jednostki OSP Studniska, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście: Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki, Kazimierz Słabicki – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego, Waldemar Błauciak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu, Robert Starzyński – Wójt Gminy Sulików, Bogusław Świątek – Przewodniczący Rady Gminy Sulików, Piotr Konwiński – Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec, kpt. Adam Poniatowski – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KP PSP w Zgorzelcu, Katarzyna Moczydłowska – Sołtys Studnisk Dolnych, Edyta Sawiniec – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Studniczanki”.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes OSP Studniska Dolne – dh Grzegorz Kolbuch. Następnie odtworzono hymn strażacki „Rycerze Floriana” oraz minutą ciszy uczczono pamięć strażaków OSP Studniska, którzy odeszli na wieczną wartę. Później wręczono pamiątkowe statuetki i podziękowania osobom wspierającym działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych. Strażakom natomiast wręczono odznaki „Za Wysługę Lat”.

 

 

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczego przekazano Naczelnikowi OSP Studniska, druhowi Grzegorzowi Fleszarowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2023 oraz zakreślił plany na rok bieżący. Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił dh Grzegorz Kolbuch. Następnie przyszedł czas na dyskusję oraz głosowanie nad udzieleniem na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy – absolutorium zostało udzielone jednomyślnie. Na zakończenie zebrania głos zabrali zaproszeni goście, dziękując ochotnikom za ich społeczną służbę i pracę. Zebranie zakończyło się poczęstunkiem strażackim, który został przygotowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich „Studniczanki”.

Strażacy ze Studnisk wyjeżdżali w roku 2023 do działań ratowniczych 94 razy, w tym 37 razy do pożarów, 52 razy do usuwania skutków miejscowych zagrożeń oraz 5 razy do alarmów fałszywych. W ramach interwencji dysponowani byli m. in. do pożarów budynków mieszkalnych i gospodarczych, wypadków i kolizji drogowych, pożarów upraw rolnych, ściernisk, nieużytków i wysypisk śmieci, usuwania plam oleju z jezdni, zabezpieczenia obszaru chronionego JRG Zgorzelec, akcji przeciwpowodziowych, ratowania zwierząt oraz usuwania skutków silnych i porywistych wiatrów, a także udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Aktualnie jednostka OSP Studniska liczy 64 druhów:

  • 44 członków czynnych, w tym 9 kobiet,
  • 3 członków honorowych,
  • 17 członków MDP, w tym: 10 chłopców i 7 dziewcząt.

Spośród członków czynnych 36 ratowników powołanych jest w skład Jednostki Operacyjno-Technicznej. Są to ratownicy uprawnieni do brania udziału w działaniach ratowniczo- gaśniczych. Najbardziej aktywni ratownicy uczestniczyli w działaniach w 2023 r. ponad 50 razy.

Źródło: OSP Studniska Dolne

Loading

Reklama
Reklama