SULIKÓW – Dożynkowy Festyn w Studniskach Dolnych

W sobotę, 2 września 2023 roku odbyła się Dożynkowa Msza Święta w intencji rolników, Festyn Gminny oraz Gminne Zawody OSP. Gospodarzem tegorocznych uroczystości było sołectwo Studniska Dolne.

You are currently viewing SULIKÓW – Dożynkowy Festyn w Studniskach Dolnych

Obchody otworzyła uroczysta Msza Dziękczynna w intencji rolników w Kościele pw. Św. Anny i Św. Michała w Studniskach Dolnych koncelebrowana przez ks. Proboszcza Janusza Kankiewicza, ks. Proboszcza Andrzeja Wojciechowskiego i Diakona Ryszarda Swoboda.

We Mszy wziął udział m.in. Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików, Artur Bieliński Starosta Zgorzelecki, poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu gminy, radni, delegacje sołeckie, rolnicy i mieszkańcy.

Organizacja tegorocznych dożynkowych uroczystości, festynu i zawodów była możliwa dzięki wspólnej współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, Rady Sołeckiej Studnisk Dolnych, KGW Studniczanki oraz OSP Studniska Dolne.

Z bochnami chleba przybyły delegacje sołeckie z: Małej Wsi Dolnej, Biernej, Miedzianej, Radzimowa Dolnego, Radzimowa Górnego, Studnisk Górnych, Wrociszowa Dolnego, Starego Zawidowa, Wilki Bory, Skrzydlic.

Po mszy kolorowy korowód przy akompaniamencie Kapeli Pogranicze przemaszerował na teren boiska, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości, w której wzięli udział także: Przedstawiciel Biura Poselskiego Minister Edukacji Marzeny Machałek, Piotr Machaj Wójt Gminy Zgorzelec, Denis Riese były Burmistrz Gminy Hohendubrau, Sławomir Wochna Dyrektor PGE GiEK S.A Oddział KWB Turów, Oktawian Leśniewski Dyrektor PGE GiEK S.A Odział Elektrownia Turów, Krystyna Radzięta członek zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, Sebastian Kuczyński Kierownik Kopalni Bazaltu Lafarge Holcim w Sulikowie, bryg. Artur Czułajewski Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, Grzegorz Fleszar Zastępca Komendanta PSP w Zgorzelcu, dh Kazimierz Słabicki Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Dolnośląskiego, dh Waldemar Błauciak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgorzelcu, Tomasz Strykowski Przewodniczący Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego.

 

 

Po okolicznościowych przemówieniach, podczas ceremonii otwarcia zawodów strażackich oficjalnie przekazano dla jednostki OSP Studniska Dolne nową motopompę pożarniczą, której koszt zakupu wyniósł 48 558,00 zł. Sprzęt zakupiony został w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych” zrealizowanego dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a także darowizny otrzymanej z Fundacji PGE, dotacji otrzymanej z Powiatu Zgorzeleckiego oraz darowizny otrzymanej z LAFARGE Kruszywa i Beton.

Dodatkowo nadano odznakę „STRAŻAK WZOROWY” druhom: Hubertowi Nowakowskiemu, Dawidowi Oleksiewicz, Tomaszowi Kopij, Krystianowi Olszanowskiemu oraz Annie Rutkowskiej.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości na terenie boiska sportowego odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. Po zaciętej rywalizacji w której wzięło udział 6 drużyn ostateczne wyniki wyglądały następująco:

I Studniska Dolne,
II Zawidów,
III Radzimów,
IV Bierna,
V Sulików,
VI Stary Zawidów.

Wręczenia odznaczeń, pucharów i dyplomów dokonali Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików wraz z Arturem Bielińskim Starostą Zgorzeleckim, Grzegorzem Fleszarem Z-cą Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Dodatkowo Pan Tomasz Strykowski dla jednostki OSP Stary Zawidów, której podczas zawodów nie dopisało szczęście przekazał czek pieniężny o wartości 1 tys. zł.

Po zawodach nastąpiło otwarcie festynu gminnego przez Koło Gospodyń Wiejskich Studniczanki. W specjalnie przygotowanym układzie artystycznym, gospodynie zaprezentowały kilka układów tanecznych, które spotkały się z gromkimi brawami uczestników imprezy.

Jedną z ciekawych atrakcji podczas festynu były konkursy na wesoło zorganizowane przez przewodniczącą Koła Panią Edytą Sawiniec. Pomysłowość Studniczanek wymagała od uczestników konkursów nie tylko sprawności fizycznej, ale i dużego poczucia humoru.

Swoje stoiska promocyjne wystawiły sołectwo Miedziana i Studniska Dolne. Wójt Gminy Sulików doceniając sołectwa, które aktywnie wzięły udział w imprezie wręczył każdemu z nich upominek – wyposażenie do kuchni świetlic wiejskich.

Na festynie nie zabrakło m.in. pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem, grochówki, kiełbaski z grilla, kawy i herbaty oraz ciasta. Na najmłodszych czekały m.in. dmuchańce, profesjonalne animacje, loteria fantowa, tatuaże, malowania twarzy, pokaz giga baniek, holi dance. Podczas festynu odbyły się także warsztaty florystyczne.

Wójt Gminy Sulików serdecznie dziękuje Dyrektorowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie, współorganizatorom imprezy tj. sołectwu Studniska Dolne, KGW Studniczanki, OSP Studniska Dolne, rolnikom za ogrom pracy włożony w organizację imprezy.

Serdeczne podziękowania składa także przybyłym delegacjom sołeckim oraz sołectwu Miedziana za aktywny udział w imprezie.

Dziękujemy sponsorom wydarzenia: Dolnośląskiej Izbie Rolniczej, Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, Kopalni Bazaltu Lafarge Holcim w Sulikowie, Łużyckiemu Bankowi Spółdzielczemu w Lubaniu, FHU. Bielawa. Bielecki K., Firmie Trans-Opał Wiesław Zawadzki, Józef Michalik-Usługi Budowlane i Transport z Kościelnik Dolnych.

 

 

 

Źródło: Urząd Gminy Sulików

Loading

Reklama
Reklama