SULIKÓW – Dofinansowanie na przebudowę drogi

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gminie Sulików przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł do przebudowy drogi gruntowej w Sulikowie.

You are currently viewing SULIKÓW – Dofinansowanie na przebudowę drogi

Wsparcie pochodzi z budżetu województwa w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie 1250 mb drogi o nawierzchni szutrowej na asfaltową, łączącej miejscowość Sulików z Wrociszowem Dolnym. Realizacja inwestycji drogowej nie tylko ułatwi maszynom rolniczym dojazd do gruntów rolnych, ale wpłynie również bezpośrednio na jakość życia mieszkańców Sulikowa.

 

 

Jak wyjaśnia Robert Starzyński Wójt Gminy Sulików: „Na przebudowę tej drogi przyznano Gminie Sulików dofinansowanie w ubiegłym roku-wówczas w kwocie ponad 287 tys. zł. W ślad za informacją o planowanym zwiększeniu puli dofinansowania w 2023 r., podjąłem decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania i ponownym wnioskowaniu o środki zewnętrzne już na nowych zasadach.

Decyzja się opłaciła, ponieważ dziś mamy informację o przyznaniu niemalże dwukrotnie większego dofinansowania, co analogicznie powoduje konieczność uruchomienia zdecydowanie mniejszego wkładu środków własnych z budżetu gminy.”

Loading

Reklama
Reklama