SULIKÓW – Dodatkowe studnie głębinowe

Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Sulików w zasoby wody poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia w Mikułowej o dodatkowe studnie głębinowe.

You are currently viewing SULIKÓW – Dodatkowe studnie głębinowe

Pomimo upływu terminu związania ofertą, który minął 28 kwietnia 2024 r. oraz braku wyłonienia do tego czasu Wykonawcy, dzięki dużemu zaangażowaniu, skrupulatnej i intensywnej pracy Pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Sulików oraz wsparciu obecnego Kierownictwa w dniu 5 czerwca 2024 r. została zawarta umowa z HYDROPOLWIERT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegające na wykonaniu odwiertów na nowe studnie głębinowe.

 

 

Dnia 13 czerwca 2024 r. odbyło się przekazanie placu budowy pod wykonanie studni.

O postępach w pracach będziemy informować na bieżąco.

Źródło: Urząd Gminy Sulików

Loading

Reklama
Reklama