Sukces “Emilki” w XV Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej

Dnia 8 stycznia 2024 r. dwie uczennice kl. 5 technikum hotelarstwa: Małgorzata Klęczar oraz Zuzanna Bąk wraz z nauczycielką p. Moniką Tymińską wzięły udział w etapie okręgowym XV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Jeleniej Górze. Wcześniej uczennice wygrały etap szkolny Olimpiady.

You are currently viewing Sukces “Emilki” w XV Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej

Tytuł przewodni tegorocznej edycji to: Turystyka biznesowa – hotele z motywem przewodnim.

Organizator olimpiady – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy z radością poinformowała, że liczba uczestników etapu szkolnego w ramach XV Edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej osiągnęła poziom ponad 5000 uczniów, co jest absolutnym rekordem w historii Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Z ogromną dumą gratulujemy Małgorzacie Klęczar sukcesu – znalazła się wśród 30 uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego, który będzie odbywać się w Bydgoszczy!

Jest to duże osiągnięcie, gdyż zakres tematyczny Olimpiady obejmuje nie tylko treści nauczane podczas lekcji, ale także szeroką wiedzę branżową oraz nowinki w świecie hotelarstwa i turystyki.

 

 

Olimpiadę patronatem objęli m. in.:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
 • Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Głównymi celami Olimpiady są:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji,
 • kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
 • podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami,
 • integracja środowiska hotelarskiego.

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Loading

Reklama
Reklama