Ruszyła X edycja konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić!”

Starosta Zgorzelecki ogłasza X edycję konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić!”. Do rywalizacji o atrakcyjne nagrody mogą włączyć się sołectwa powiatu zgorzeleckiego oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę i działające na terenach wiejskich.

You are currently viewing Ruszyła X edycja konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić!”

Główną ideą konkursu jest podniesienie atrakcyjności i estetyki otoczenia, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek wsi, rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności na rzecz lokalnego środowiska oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać na załączonym poniżej formularzu do 15 lipca. br. Wizytacje zgłoszonych wsi odbywać się będą natomiast od 20 sierpnia do 15 października 2024 r.

 

 

Pod ocenę komisji konkursowej będą poddawane takie elementy jak m.in.: dbałość o estetykę wsi, zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi, zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi), oferta wsi (kiermasze, jarmarki, dożynki, odpusty, majówki, zabawy itp.), umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów.

Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie się do udziału co najmniej 4 wsi. Dla zwycięzców Starosta Zgorzelecki ufunduje atrakcyjne nagrody.

Karta zgłoszeń:

 

Źródło: powiatzgorzelecki.pl

Loading

Reklama
Reklama