REKRUTACJA DO SŁUŻBY W SG (VIDEO)

Na start ponad 6 tys. złotych na rękę! Wstąp w szeregi funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

You are currently viewing REKRUTACJA DO SŁUŻBY W SG (VIDEO)

Jeżeli poszukujesz pracy dającej satysfakcję, prestiż, a także stabilizację finansową, dołącz do funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W tym roku na kandydatów chętnych do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej wciąż czeka kilkadziesiąt wakatów. Aby wstąpić w nasze szeregi, wystarczy mieć polskie obywatelstwo, minimum średnie wykształcenie i nie być karanym sądownie. Wiek kandydata nie gra już roli a brak doświadczenia zawodowego nie jest przeszkodą. W naszej Wyższej Szkole Straży Granicznej oraz ośrodkach szkolenia kandydat na funkcjonariusza zostanie kompleksowo przeszkolony do pełnienia służby.Egzaminy i „wykrywacz kłamstw” nie taki straszny

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się sprawdzeniem kompletności dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadzeniem z nim wstępnej rozmowy. Następnie kandydat przechodzi badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne czyli tzw. „wykrywacz kłamstw”. W kolejnym kroku w siedzibie Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim, kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i podsumowującą rozmowę kwalifikacyjną. Po ich pozytywnym zaliczeniu adepci przechodzą badania lekarskie, a na ich podstawie komisja lekarska ustala ich zdolność do służby.

 

 

Szkolenia i dobre zarobki z bonusamiPo zakończonej rekrutacji kandydatów czeka szkolenie w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej lub w Wyższej Szkole Straży Granicznej. Tam zapewniamy darmowe wyżywienie, umundurowanie i zakwaterowanie. Po ukończonym kursie i zdanym egzaminie zarobki nowego funkcjonariusza mogą wynosić nawet ponad 6 tys. złotych na rękę!

Funkcjonariusz SG może liczyć również na dodatek na remont mieszkania lub brak mieszkania, pomoc finansową na kupno domu czy mieszkania, oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby. Każdemu funkcjonariuszowi SG przysługuje ponadto tzw. mundurówka, 13-ta pensja oraz dofinansowanie do wypoczynku.

Różnorodność specjalizacji w służbie

Służba w Straży Granicznej to stabilność, prestiż i satysfakcja. To także możliwość ciągłego doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej oraz w Wyższej Szkole Straży Granicznej. Formacja oferuje szerokie perspektywy rozwoju zawodowego, jak również możliwość wyboru odpowiednich dla siebie specjalizacji w służbie np.: kontrola ruchu granicznego na lotnisku, wykrywanie przestępstw i zatrzymywanie podejrzanych, działania kontrolne i weryfikacyjnez cudzoziemcami, działania specjalne realizowane wobec przestępców szczególnie niebezpiecznych, działania minersko – pirotechniczne, służba przewodników psów służbowych czy specjalistów od rozpoznawania fałszerstw dokumentów.

Wypełniasz kwestionariusz i już!

Wszyscy zainteresowani mogą składać dokumenty w placówkach Straży Granicznej, najbliższych swojego miejsca zamieszkania, bądź w siedzibie komendy oddziału w Krośnie Odrzańskim. Przydatne informacje na temat szczegółowych wymagań i rekrutacji znajdują się pod linkiem:

https://nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/komenda/nabor-do-sluzby

Sprawdź się i wstąp w nasze szeregi!

 

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama