Program „Szkolny Klub Sportowy” w zgorzeleckich szkołach

Gmina Miejska Zgorzelec kolejny raz podpisała umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu na realizację w podległych szkołach podstawowych programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

You are currently viewing Program „Szkolny Klub Sportowy” w zgorzeleckich szkołach

Program skierowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi jej formami, np. treningami w klubie sportowym.

 

 

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w dwóch edycjach, wiosennej i jesiennej, 66 jednostek zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 – minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 – osobowych.

Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w 2 razy w tygodniu pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu oraz Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu.

Dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe.

szkolnyklubsportowy.pl

Loading

Reklama
Reklama