Podsumowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za 2022 rok

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, która umożliwia obywatelom wskazanie Policji występujących zagrożeń w otoczeniu ich miejsca zamieszkania. Na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2022 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano 922 zagrożenia. To o ponad 200 zgłoszeń więcej niż w roku poprzednim. Podczas weryfikacji zagrożeń funkcjonariusze potwierdzili 404 zgłoszenia, nie potwierdzono 466, 52 zostały […]

You are currently viewing Podsumowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za 2022 rok

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, która umożliwia obywatelom wskazanie Policji występujących zagrożeń w otoczeniu ich miejsca zamieszkania. Na terenie powiatu zgorzeleckiego w 2022 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano 922 zagrożenia. To o ponad 200 zgłoszeń więcej niż w roku poprzednim. Podczas weryfikacji zagrożeń funkcjonariusze potwierdzili 404 zgłoszenia, nie potwierdzono 466, 52 zostały uznane jako żart/pomyłka, 263 zgłoszenia wyeliminowano.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, podsumowali już 2022 rok. W ramach tego podsumowania ocenili także funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie było szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Funkcjonariusze sprawdzali sygnały wskazane przez mieszkańców na mapie. Statystyka wskazuje, że w ubiegłym roku zgłoszeń naniesionych na mapę było aż 922. Policjanci potwierdzili 404 z tych zgłoszeń, z czego 263 zostało wyeliminowanych.

W przypadku zagrożeń związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na mapie zaznaczano takie kategorie, jak przekraczanie dozwolonej prędkości w ilości 260 przypadków oraz 193 związanych z nieprawidłowym parkowaniem. Kolejną grupę zgłoszeń stanowiły takie kategorie, jak spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych w ilości 109, dzikie wysypiska śmieci w ilości 90, niewłaściwa infrastruktura drogowa, która została zaznaczona 40 razy.

Policjanci zachęcają do korzystania z tego narzędzia, które wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania zdarzeń o charakterze nagłym (interwencyjnym). W przypadku potrzeby zgłoszenia takiego zdarzenia należy skorzystać z numeru alarmowego 112.

Link do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html.

kom. Agnieszka Goguł
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu.

Loading

Reklama
Reklama