Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników GOPS w Zgorzelcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu pozyskał dofinansowanie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu na szkolenia pracowników pt. „Wzmocnienie kompetencji w zakresie pracy socjalnej w wymiarze prawnym, metodycznym i praktycznym”. Ośrodek w Zgorzelcu wniósł wkład własny w wysokości 1800 zł, zaś 7200zł kosztów kształcenia ustawicznego sfinansował PUP w Zgorzelcu.

You are currently viewing Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników GOPS w Zgorzelcu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

W dniach 16 i 17 marca 2023r. pracownicy socjalni oraz asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy pt. „Działalność zespołu interdyscyplinarnego w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej” oraz „Interdyscyplinarna współpraca służb na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niezbędne umiejętności i wiedza podstawą skutecznego działania” .

 

 

Celem szkoleń było nabycie przez jego uczestników praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia działań pomocowych wobec osób doświadczających i stosujących przemoc domową w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z nowymi uprawnieniami i obowiązkami zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy oraz metodyki pracy grup diagnostyczno-pomocowych.

W dniu 30 marca 2023r. pracownicy socjalni oraz asystent rodziny uczestniczyli w superwizji pracy socjalnej. Superwizja polega na ustawicznym rozwoju zawodowym pracowników socjalnych, służącym utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.

Celem superwizji było podniesienie kompetencji w prawidłowym komunikowaniu się oraz nawiązywaniu prawidłowych relacji z różnymi typami klientów. Pracownicy nabyli umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy z rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej. Nabyli również wiedzę na temat funkcjonowania klientów pomocy społecznej i ich wpływu na proces pomagania.

Superwizja pracy socjalnej umożliwiła pracownikom wglądu we własne emocje oraz nauczyła sposobu radzenia sobie z redukowaniem napięć związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Źródło: gmina.zgorzelec.pl

Loading

Reklama
Reklama