Nowelizacja PIT od 1 lipca

Nowelizacja slim VAT 3 wprowadza zmiany nie tylko w VAT, ale też w PIT. Są one istotne dla inwestorów, małżonków wynajmujących mieszkania, rodziców niepełnosprawnych dzieci i innych osób. Część wchodzi w życie już od 1 lipca 2023 r., ale nie wszystkie. Wyjaśniamy, co się zmienia i od kiedy poszczególne zmiany zaczną obowiązywać.

You are currently viewing Nowelizacja PIT od 1 lipca

Pakiet slim VAT 3 wprowadził zmiany w PIT i innych podatkach. Zasadniczo nowelizacja wchodzi w życie od soboty, 1 lipca 2023 r., ale w zakresie PIT część zmian przesunięto na 1 stycznia 2024 r. Mało tego, ustawodawca zdecydował, że niektóre zmiany będziemy stosować do dochodów za cały 2023 r. Co się zmienia i od kiedy? Tłumaczymy.

1. Co z wynajmem mieszkań przez małżonków?

Zmiany w PIT, a właściwie w ryczałcie, ucieszą małżonków, którzy wynajmują nieruchomości.

Dotychczas każdy wynajmujący mieszkania opodatkowywał przychody z najmu ryczałtem, według stawek 8,5 proc. oraz 12,5 proc. Wyższą stawką trzeba opodatkowywać przychody przekraczające 100 tys. zł. Limit ten obejmował oboje małżonków.

Po nowelizacji slim VAT każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, co w praktyce oznacza, że łącznie będzie im przysługiwał limit 200 tys. zł. Małżonkowie będą więc opodatkowywać przychody z najmu wyższą stawką (12,5 proc.), dopiero gdy ich łączne przychody z najmu przekroczą 200 tys. zł.

Co ważne, muszą oni złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego, a ponadto wyższy limit dotyczy małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa.

Zmiany wchodzą w życie od 1 lipca 2023 r., ale mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia br.

2. Co się zmieni w uldze na dzieci w PIT?

Ustawa przewiduje też zmiany dotyczące ulgi na dzieci (prorodzinnej). Są one korzystne dla rodziców i opiekunów wychowujących jedno dziecko niepełnosprawne. Ustawa przewiduje, że rodzice i opiekunowie będą mogli skorzystać z ulgi bez względu na wysokość dochodów.

Dotychczas obowiązywał limit dochodów (112 tys. zł dla małżonków, 56 tys. zł dla osób niebędących w związku małżeńskim oraz małżonków, którzy byli w takim wniosku jedynie przez część roku), co oznaczało, że jeśli rodzice je przekroczyli, nie mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Rodzice i opiekunowie niepełnosprawnego dziecka będą mogli skorzystać z ulgi już za 2023 r. Zmiany wchodzą bowiem w życie od 1 lipca i mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

3. Co się zmieni w uldze rehabilitacyjnej?

Zmiany będą również w uldze rehabilitacyjnej. Będą ją mogli stosować podatnicy, którzy mają na utrzymaniu określone osoby niepełnosprawne, np. małżonka, a jego dochody nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej (od 1 marca wynosi ona 1 tys. 588 zł 44 gr brutto, 1 tys. 445 zł netto, dwunastokrotność to w 2023 r. kwota 17 tys. 340 zł netto).

Zmiany również zaczną obowiązywać od 1 lipca, ale będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

4. Administracja skarbowa przygotuje PITy również dla osób prowadzących działalność

Dotychczas skarbówka przygotowywała PIT-37 i PIT-38. Od przyszłego roku (15 lutego) przygotuje również wstępnie zeznania roczne PIT-36 i PIT-36L, które składają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić zeznanie na koncie w e-Urzędzie Skarbowym. Nie będzie to jednak pełne zeznanie, a więc każdy przedsiębiorca będzie musiał je uzupełnić. Fiskus posiada bowiem jedynie część danych niezbędnych do rozliczenia rocznego PIT przedsiębiorców.

5. Co się zmieni w rozliczaniu zysków i strat kapitałowych?

Nowelizacja slim VAT 3 w zakresie PIT przewiduje też możliwość kompensowania strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami z akcji.

Obecnie przepisy nie dają takiej możliwości. Dochody, jak i straty ze sprzedaży akcji oraz funduszy inwestycyjnych są traktowane jako zyski kapitałowe, jedne i drugie są opodatkowane 19 proc. PIT, ale ustawa o PIT każe je rozliczać odrębnie.

Podatek od sprzedaży akcji trzeba rozliczać na zasadach ogólnych (art. 30b ustawy o PIT), a podatek od zbycia jednostek uczestnictwa w funduszach ryczałtowo (art. 30a ustawy o PIT). W praktyce oznacza to m.in. brak możliwości kompensowania dochodów i strat, jeśli np. inwestor ma w danym roku dochód z akcji i stratę z funduszy.

Zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Dochody kapitałowe będzie można kompensować ze stratami z:

  • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce, udziałów w spółdzielni, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży;
  • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych;
  • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;
  • tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny;
  • z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Źródło: businessinsider.com.pl

Loading

Reklama
Reklama