Kolejni cudzoziemcy przekazani do Polski w ramach readmisji

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówek w Świecku i Zgorzelcu we wtorek 7 marca przyjęli od strony niemieckiej kolejnych 6 cudzoziemców.

You are currently viewing Kolejni cudzoziemcy przekazani do Polski w ramach readmisji
Obywatele Gruzji, Turcji i Turkmenistanu zostali zatrzymani przez niemiecką policję w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Niemiec, a następnie przekazani w ramach readmisji funkcjonariuszom Straży Granicznej.Dwóch obywateli Gruzji przekazanych zostało przez służby niemieckie funkcjonariuszom Straży Granicznej z placówki w Zgorzelcu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny wjazd i pobyt, a że wcześniej starali się w Polsce o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.Jak ustalili funkcjonariusze SG obywatele Gruzji przebywają w Polsce od 2022 r. Przylecieli do Polski przez lotnicze przejście graniczne, korzystając z ruchu bezwizowego, a następnie złożyli wnioski o udzielenie w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy. Ze względu na fakt, że obywatele Gruzji przekroczyli wbrew przepisom granicę z Polski do Niemiec, cudzoziemcom wydano decyzje o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia oraz poinformowano o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 6 miesięcy.

W tym samym dniu funkcjonariusze SG ze Zgorzelca przyjęli od niemieckiej policji trzech obywateli Turcji, którzy wjechali na terytorium Niemiec bez wymaganych dokumentów. W trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemców, okazało się, że Turcy przebywają w Polsce legalnie, są zatrudnieni w firmach budowlanych, posiadają stosowne polskie wizy długoterminowe celem podjęcia pracy oraz polskie dokumenty pobytowe. Jak ustalili funkcjonariusze, Turcy zgodnie z deklaracjami wykonywali w Polsce pracę, a do Niemiec udali się w odwiedziny. Zgodnie z tzw. ustawą covidową wizy/karty pobytu uprawniają cudzoziemców zarówno do pobytu w naszym kraju, jak i do przekraczania przez nich granicy państwowej. Z uwagi na to cudzoziemców skierowano do miejsca zamieszkania, jednocześnie pouczając o zasadach pobytu i przemieszczania się w strefie Schengen.

Natomiast funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Świecku również 7 marca przyjęli od strony niemieckiej obywatela Turkmenistanu, który na terenie Niemiec przebywał nielegalnie. Jak ustalili funkcjonariusze SG, cudzoziemiec do Polski przyleciał w 2022 roku na podstawie ważnego paszportu oraz wizy wydanej celem wykonywania pracy. 41-latek z Turkmenistanu nie podjął jednak pracy, ani nie kontaktował się z pracodawcą. Z uwagi na to, że cel i warunki pobytu cudzoziemca są niezgodne z deklarowanymi został on zatrzymany. Wydano także decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której orzeczono o zakazie ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen przez okres 6 miesięcy.

ppor. SG Paweł Biskupik

Zespół Prasowy Kom. NoOSG

Loading

Reklama
Reklama