Janina Słabicka kończy pełnienie funkcji Prezesa Oddziału ZNP w Gminie Zgorzelec

W najstarszym i najliczniejszym działającym w oświacie związku zawodowym, jakim jest Związek Nauczycielstwa Polskiego, w bieżącym roku odbywa się kampania sprawozdawczo – wyborcza podsumowująca kadencję 2019–2024 i wybierająca nowe władze na kadencję 2024 – 2029.

You are currently viewing Janina Słabicka kończy pełnienie funkcji Prezesa Oddziału ZNP w Gminie Zgorzelec

W Gminie Zgorzelec Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Delegatów odbyła się 24 maja w Pałacu Łagów.

Oprócz delegatów w konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj i Dyrektorzy funkcjonujących w gminie placówek oświatowych. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konferencji sprawowała prezes Dolnośląskiego Okręgu ZNP – Mirosława Chodubska.

Kończący kadencję Zarząd Oddziału podsumował swą pracę w latach 2019-2024. Delegaci przyjęli złożone przez Prezesa Oddziału Janinę Słabicką sprawozdanie z działalności Zarządu i na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium.

 

 

Prezes podziękowała Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za aktywną pracę związkową nie tylko w mijającej kadencji, ale i w poprzednich, a władzom samorządowym gminy, dyrektorom szkół i przedszkola oraz Zarządowi Okręgu Dolnośląskiego za dobrą współpracę przez 30 lat wspólnego działania na rzecz gminnej oświaty. Janina Słabicka pełniła bowiem funkcję prezesa Oddziału  przez 30 lat – od 1994  roku przez siedem kolejnych kadencji. Teraz podjęła decyzję, że na kolejną kadencję nie będzie kandydować.

Wójt Piotr Machaj złożył podziękowanie za wieloletnie pełnienie funkcji prezesa, za lata oddanej służby, profesjonalizm oraz wkład w budowanie silnej i zjednoczonej społeczności nauczycielskiej. Stwierdził, że jej wieloletnia praca, zaangażowanie i poświęcenie dla spraw gminnej oświaty oraz wsparcie placówek oświatowych i nauczycieli stanowią nieoceniony wkład w rozwój naszej społeczności, są dla nas wzorem i inspiracją na dalszą przyszłość.

Ustępująca Prezes Oddziału otrzymała również podziękowania od Prezesa Okręgu Dolnośląskiego ZNP oraz od wszystkich członków Związku zrzeszonych w Oddziale ZNP w Gminie Zgorzelec.

Po części sprawozdawczej odbyła się część wyborcza. Nowym Prezesem Oddziału ZNP na kadencję 2024-2029 wybrana została Sylwia Rękas – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach, która serdecznie podziękowała za zaufanie i zapewniła, że będzie walczyła w obronie godności, praw pracowniczych i interesów członków ZNP.

W skład Zarządu Oddziału wybrani zostali: Elżbieta Bryja, Artur Burdosz, Małgorzata Gilowska, Stanisław Hrehorów, Joanna Pal, Janina Słabicka i Justyna Wojtukiewicz. W skład dziewięcioosobowego Zarządu wchodzi też prezes Oddziału Sylwia Rękas oraz przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP Joanna Milejska.

Trzyosobową Oddziałową Komisję Rewizyjną stanowią: Barbara Kowalczyk, Władysława Majocha i Ewelina Pomorska.

Gratujemy nowo wybranej Prezes i Zarządowi.

Życzymy owocnej pracy!

Źródło: gmina.zgorzelec.pl

Loading

Reklama
Reklama