​Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej za darmo?

Księgi wieczyste to jedne z najważniejszych dokumentów związanych z nieruchomościami, gdyż pokazują ich stan prawny. Możesz się z nich dowiedzieć wszystkiego, co Cię interesuje na temat konkretnego mieszkania, budynku czy działki.

You are currently viewing ​Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej za darmo?

Dzięki elektronicznemu systemowi ksiąg wieczystych, każdy zainteresowany może sprawdzić stan prawny dowolnej nieruchomości bez wychodzenia z domu.

​Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to publiczny rejestr, który zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości. Znajdują się w niej m.in. dane dotyczące właściciela, opis nieruchomości, a także wszelkie obciążenia, takie jak hipoteki czy służebności. Dzięki księdze wieczystej możliwe jest sprawdzenie, czy nieruchomość jest wolna od długów, czy jest przedmiotem jakichkolwiek roszczeń oraz kto jest jej faktycznym właścicielem.

Od kilku lat wszystkie księgi wieczyste prowadzone są w wersji elektronicznej. Jest to system prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który umożliwia dostęp do informacji o stanie prawnym nieruchomości w szybki i wygodny sposób.

​Przeglądanie treści księgi wieczystej za darmo

Dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych jest jawny. Oznacza to, że każdy zainteresowany może bezpłatnie przeglądać ich treść – zarówno przez Internet, za pośrednictwem strony Ekw.ms.gov.pl, jak i stacjonarnie w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. W tym celu należy znać numer księgi wieczystej, który składa się z trzech części: oznaczenia sądu rejonowego, numeru księgi, cyfry kontrolnej, np. WA1M/00123456/7. Po wpisaniu numeru księgi wieczystej, system wyświetli wszystkie informacje zawarte w danej księdze. Usługa jest bezpłatna. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://ksiegi-wieczyste.org/ksiegi-wieczyste-za-darmo-co-dokladnie-jest-bezplatne/.

​Co zawiera księga wieczysta?

Księga wieczysta składa się z czterech działów, z których każdy zawiera określone informacje dotyczące nieruchomości.

Dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości”

W dziale I-O znajdują się informacje dotyczące samej nieruchomości, takie jak jej lokalizacja, powierzchnia, liczba pomieszczeń oraz inne dane identyfikujące nieruchomość. Jest to swoista metryka nieruchomości, która pozwala na jej jednoznaczną identyfikację.

Dział I-Sp – „Spis praw związanych z własnością”

Dział I-Sp zawiera informacje o wszelkich prawach związanych z własnością nieruchomości, które nie są wpisane w innych działach księgi wieczystej. Mogą to być na przykład służebności gruntowe, które polegają na prawie korzystania z cudzej nieruchomości w określony sposób.

Dział II – „Własność”

W dziale II wpisywane są informacje o właścicielu lub współwłaścicielach nieruchomości. Znajdują się tu dane osobowe właścicieli oraz podstawy nabycia własności, takie jak umowy sprzedaży, darowizny czy dziedziczenia. Jest to najważniejsza część księgi wieczystej, ponieważ pozwala na ustalenie, kto jest właścicielem nieruchomości.

Dział III – „Prawa, roszczenia i ograniczenia”

Dział III zawiera wpisy dotyczące wszelkich praw, roszczeń i ograniczeń obciążających nieruchomość, które nie są związane z hipoteką. Mogą to być na przykład ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości, prawa osób trzecich, takie jak służebności osobiste, czy wpisy dotyczące wszczęcia egzekucji z nieruchomości. Informacje zawarte w tym dziale są istotne dla potencjalnych nabywców, ponieważ mogą one wpływać na możliwość korzystania z nieruchomości.

Dział IV – „Hipoteka”

W dziale IV wpisywane są wszelkie obciążenia hipoteczne nieruchomości. Hipoteka to zabezpieczenie wierzytelności, które pozwala wierzycielowi na dochodzenie swoich praw z nieruchomości w przypadku, gdy dłużnik nie spłaci swojego zobowiązania. Informacje zawarte w tym dziale są bardzo ważne dla osób planujących zakup nieruchomości na kredyt, ponieważ pozwalają na sprawdzenie, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

System elektronicznych ksiąg wieczystych pozwala zainteresowanemu w szybki i łatwy sposób sprawdzić stan prawny dowolnej nieruchomości i podjąć świadomą decyzję o jej zakupie.

Loading

Reklama
Reklama