Dostajemy mniej niż minimalna krajowa

Czy dodatki mogą być wliczane do minimalnego wynagrodzenia? Polacy donoszą, że ich pracodawcy korzystają z takich praktyk i zastanawiają się, czy jest to legalne. Wątpliwości postanowiło wyjaśnić Ministerstwo Pracy.

You are currently viewing Dostajemy mniej niż minimalna krajowa

Pod koniec ubiegłego roku Anna Dąbrowska-Banaszek wystosowała interpelację do resortu pracy, pytając, jak prawidłowo wyliczyć minimalne wynagrodzenie za pracę. Posłanka informowała, że zgłaszają się do niej pracownicy, którzy uważają, że ich płaca jest nienależycie wyliczona.

Wątpliwości zatrudnionych budziło kilka kwestii. Anna Dąbrowska-Banaszek pytała, czy krajowe minimum może być wypłacane w formie rozbitej, np. na wynagrodzenie w kwocie 3 tys. zł i dodatku wyrównawcznego w wysokości 600 zł. W interpelacji pojawiło się również pytanie, czy kwota przysługująca z tytułu wysługi lat może być wliczana do minimalnego wynagrodzenia.

Posłanka chciała jednak przede wszystkim otrzymać jasne stanowisko określające, czy wynagrodzenie zasadnicze może być niższe niż minimalne wynagrodzenie. Jaka była odpowiedź ministerstwa pracy?

Rząd zabiera głos ws. płacy minimalnej

Resort wyjaśnił, że płaca minimalna to w istocie łączne wynagrodzenie za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Oznacza to, że wliczają się do niego m.in. dodatki, premie i nagrody uznaniowe. Przepisy przewidują tylko kilka wyjątków, które dotyczą nadgodzin, dodatków za pracę w nocy, dodatków za staż pracy i warunki pracy, nagrody jubileuszowej, oraz odprawy przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

 

 

– Wynagrodzenie pracownika (łączne), po wyłączeniach wskazanych w ustawie, powinno wynosić co najmniej wynagrodzenie minimalne. Nie ma znaczenia „rozbicie” wynagrodzenia na części. W wyłączeniach wymieniony jest dodatek za staż pracy, czyli z tytułu tzw. wysługi lat. Tak więc dodatek ten nie może być wliczany do minimalnego wynagrodzenia – precyzuje w interpelacji minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Od 1 stycznia 2024 r. krajowe minimum wzrosło z 3600 zł brutto do 4242 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa wynosi natomiast 27,70 zł brutto. W tym roku, tak jak rok temu, wynagrodzenie minimalne będzie podnoszone dwukrotnie. Od 1 lipca będzie wynosić 4300 zł brutto miesięcznie.

-Jednocześnie uprzejmie informuję, że w związku z pracami nad wdrożeniem dyrektywy 2022/2041/UE w sprawie adekwatnych minimalnych wynagrodzeń w UE, prowadzone są analizy przepisów ww. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w tym przepisów w zakresie składników wliczanych do minimalnego wynagrodzenia za pracę – napisała minister pracy.

Źródło: money.pl

Loading

Reklama
Reklama